ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: การอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็ก
ศูนย์อนามัยที่ 8 จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ "พร้อมปั่นเพื่อแม่"
อ่าน 395 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ 2558
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
อ่าน 351 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดอบรม 7 ภารกิจพิชิตพุง เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านโภชนาการ
อ่าน 372 ครั้ง
สัปดาห์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อ่าน 194 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ต้อนรับบ้านแคนทอง ศึกษาดูงาน Day Care
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 พร้อมแสดงความยินดีผู้รับโล่เชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบ
อ่าน 319 ครั้ง
คลินิกส่งเสริมสุขภาพพระนครเวชกรรม ศูนย์อนามัยที่ 1 เดินสายลงทะเบียนเปลี่ยนสิทธิ์บัตรทอง อาคารเรียนรวมพุทธวิชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: การอบรมหลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อแก้ไขภาวะอ้วน
สสอ.ปะทิว จ.ชุมพร รับการประเมินสาธารณสุขอำเภอต้นแบบดีเด่นระดับภาคใต้
รพ.สต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี รับการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลต้นแบบดีเด่นระดับภาคใต้
ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมแสดงนิทรรศการ “เครือข่าย ตชด.สู่เมืองสุขภาพดี”
นายพิษณุ แสนประเสริฐ รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะนิเทศงาน กรมอนามัย นิเทศงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 รอบที่ 3 ประจำปี 2558
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: โครงการพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดอบรมการตรวจคัดกรองสุขภาพและดูแลปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน
อ่าน 510 ครั้ง
สานสัมพันธ์ผู้ปกครองเด็ก Day Care
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอบแก่น รับการตรวจประเมิน HPHNQC
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เด็กปฐมวัยไทย
อ่าน 445 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [116] 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข