ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดประชุม สื่อสารดี สุขภาพดี ปี 2558
อ่าน 198 ครั้ง
ศูนย์เด็กเล็กอ่อนหวาน พัฒนาเด็กไทยฟันดี
ศูนย์อนามัยที่ 10 จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
อ่าน 222 ครั้ง
ตลาดนัดความรู้ 20 พ.ค. 58 ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ KM Healthy Fair 2015
อ่าน 259 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในถนนรื่นรมย์ และในตลาดสดเทศบาลนครตรัง
อ่าน 252 ครั้ง
ม.เกษตรศาสตร์ จ.สกล ดูงาน ศอ.6
รพ.สส.ศอ.6 รับการประเมินคุณภาพเครือข่ายวิชาชีพ
ศูนย์อนามัยที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคติดเชื้อ
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมจัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เปิดให้บริการ คลินิกเด็กฉลาด “เด็กฉลาด พ่อแม่สร้างได้”
ประชุม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการความเสี่ยงทางสูติกรรม”
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ในรูปแบบเขตสุขภาพของศูนย์อนามัย 12 ศูนย์เขต
ศูนย์อนามัยที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคติดเชื้อ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานสถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
HEALTH HOT NEWS เรื่อง...ประชุมการซ้อมแผนเหตุอัคคีภัยปี 58
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: ให้สัมภาษณ์สดในรายการพิษณุโลกสารพันเรื่อง "การล้างมือที่ถูกวิธี 7 ขั้นตอน"
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "มณีเวชเพื่อจัดสมดุลโครงสร้างร่างกายครั้งที่ 2"
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย
อ่าน 244 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 ต้อนรับการศึกษาดูงาน "Hospital management on Health Promoting" แก่คณะแพทย์ผู้รับทุนองค์การอนามัยโลก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
คณะกรรมการฯ สาขาสุขภาพช่องปาก เขตบริการสุขภาพที่ 6 ประชุมกำหนดทิศทางพร้อมขับเคลื่อนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข