ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดงาน เดิน วิ่ง ปั่น “ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จับมือเทศบาลเมืองใหม่โคกกรวด รวมพลัง จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี
อ่าน 129 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รวมใจเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
อ่าน 124 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรมโครงการสาธารณสุขรวมใจมอบโลกสดใสเทิดไท้องค์ราชันย์ รักษาต้อเนื้อ ต้อกระจก
อ่าน 128 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 “ดอกทานตะวันบานวันพ่อ สองล้อเพื่อสุขภาพ”
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกาย “ปั่นจักรยานทำความดีเพื่อพ่อ”
Big Cleaning Day 2014 "สัปดาห์ความสะอาดแห่งชาติ"
อ่าน 196 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา
อ่าน 149 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รวมใจเจ้าหน้าที่ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมทำกิจกรรมทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุครบ 87 พรรษา
อ่าน 140 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและพัฒนาการศูนย์เด็กเล็ก เพิ่มพูนทักษะนักวิชาการ
อ่าน 154 ครั้ง
พิธีเปิด Health plaza สาขาสุขอนันต์ ปาร์ค สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น รณรงค์ ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อ สู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติฯ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกันชาวจังหวัดราชบุรี เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ โครงการ "ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี"
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีร่วมกับ สสจ.ราชบุรี สำนักงานควบคุมโรคที่4 และหน่วยงานการศึกษาจังหวัด จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 2014
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเร่งส่งเสริมตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรีสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
Bike For The KING “ปั่นจักรยานทำดีเพื่อพ่อ”
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตรวจคัดกรองสุขภาพและการดูแลปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียนสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข”
กิจกรรมวันเอดส์โลก Get To Zero 2014
อ่าน 118 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข