ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสว่าง
เรื่องเล่า...เร้าพลัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 จากศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ทำความสะอาดแห่งชาติ ปี 2557
ครบรอบ 45 ปี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดงานทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล จากสถาบัน Sekolah Tinggi IImu Kesehatan Bali (STIKES BALI) ประเทศอินโดนีเซีย
ทัวร์ 02 ลองหน บนป่าบึงสวน
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ได้จัดทำโครงการกิจกรรม 5 ส.
ทีม DPAC โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี เป็นวิทยากรโครงการนำร่องต้นแบบองค์กรไร้พุง 3อ.2ส.
ทีม DPAC โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ได้บริการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ร่วมรณรงค์ส้วมสะอาดมาตรฐาน HAS พร้อมขับเคลื่อนโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อย่างต่อเนื่อง
Bird’s Eye View ep 122 เยี่ยมชม งานสุขภาพดี่ ที่บ้านนาสาร 2
Bird’s Eye View ep 123 เยี่ยมชม งานสุขภาพดี่ ที่บ้านนาสาร
Bird’s Eye View ep 121 ร้อยเรียง สืบสาน งานสุขภาพดี ที่อำเภอสุขสำราญ 2
Bird’s Eye View ep 120 ร้อยเรียง สืบสาน งานสุขภาพดี ที่อำเภอสุขสำราญ 1
up to you ep 47 มหกรรม กินแจ กระโสม ออกอากาศวันศุกร์ที่ 7 พย 57
Up to you ep 46 สาสุขยกนิ้ว ภูเก็ต ออกอากาศ วันพุธที่ 5 พย 57
Up to you ep 45 ตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ที่ตำบลบางม่วง จังหวัดพังงา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อน โครงการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ เพื่อป้องการโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งเกิดต้นแบบความสำเร็จดำเนินการ เต็มพื้นที่ 100 %
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมกับ จ.ชุมพร จัดโครงการอบรม “การดูแลวัยรุ่นและสตรีท้องไม่พร้อมเพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [120] 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข