ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ชมรมจักรยานศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี เข้าร่วมโครงการ 999 คาราวานบุญงดเหล้าเข้าพรรษา ถวายผ้าป่าชุมชนคนสู้เหล้า ไถ่ชีวิตนักดื่ม (สระบุรี)
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ข้าราชการ จ.ยะลา
อ่าน 243 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ศูนย์การเรียนรู้องคืกรต้นแบบไร้พุง...มุ่งสู่สุขภาพดี"
อ่าน 284 ครั้ง
"รณรงค์บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม" NO FOAM
อ่าน 350 ครั้ง
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลน้ำประปาพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ
อ่าน 256 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ปฐมนิเทศหน่วยบริการประจำ และหน่วยบริการปฐมภูมิเข้าใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส
อ่าน 285 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลดอ้วน ลดพุง เพื่อสุขภาพที่ดี
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข พื้นที่ จ.ชลบุรี รอบ 2 ในเขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 345 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น สนับสนุนกิจกรรม เทศบาลนี้มีรัก ครั้งที่ 2
กิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย อากาศสะอาดสดใส คนไทยสุขภาพดี และกิจกรรมรณรงค์ การลด ละ เลิก การใช้บรรจุอาหาร (No Foam)
อ่าน 294 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
อ่าน 367 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น เสริมพลัง Care worker
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐาน โรงครัวฮาลาล วันที่ 8 กรกฎาคม 2558
อ่าน 239 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประเมินองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ
อ่าน 425 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี อบรมหลักสูตรเจริญรอยตามพระยุคลบาท พัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส
ศูนย์อนามัยที่ 5 จับมือเครือข่ายชัยภูมิรณรงค์ บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์
อ่าน 308 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: การอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 12 ชั่วโมง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เยี่ยมติดตามโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา
อ่าน 352 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [120] 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข