ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ภาพข่าว พิธีลงนามความร่วมมือแนวคิด "การเลี้ยงลูกตามรอยพระยุคลบาท"
อ่าน 462 ครั้ง
ประกวดผลงานการพัฒนา Mobile application เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (Health Application)
อ่าน 879 ครั้ง
ข่าวแจก"กรมอนามัย ห่วง หญิงตั้งครรภ์ เด็ก ผู้สูงอายุ ตากแดดนาน หวั่นเสี่ยง ภาวะขาดน้ำ"
อ่าน 489 ครั้ง
ภาพข่าว"กรมอนามัย มอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation Inspector : FSI) รุ่นที่ 3"
อ่าน 638 ครั้ง
ข่าวแจก"กรมอนามัย เตือน ประชาชนพื้นที่แล้ง เลี่ยงใช้ขวดพลาสติกซ้ำ ตุนน้ำดื่ม"
อ่าน 803 ครั้ง
ข่าวแจก "กรมอนามัย เดินหน้า น้อมนำรูปแบบที่ดีในโครงการพระราชดำริ ฯ พัฒนาโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส หวังปั้นเด็กต้นแบบสุขภาพดี เรียนดี มีจิตสาธารณะ ตั้งเป้าทะลุแสนห้าหมื่นคนภายในปี 60"
อ่าน 812 ครั้ง
ข่าวแจก "กรมอนามัย ตั้งเข็มมุ่งเน้นถ่ายทอด-ผลักดันงานส่งเสริมสุขภาพ 3 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม"
อ่าน 687 ครั้ง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การกำหนดกรอบคิดและทิศทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564"
ภาพข่าว"กรมอนามัยร่วมแถลงข่าวการเปิดโครงการและเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่6"
อ่าน 463 ครั้ง
ภาพข่าว"การบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย(หน่วยงานส่วนกลาง)"
อ่าน 513 ครั้ง
สธ.แนะเทคนิคช่วยหลับสนิท เพื่อสุขภาพที่ดี ลดโรค พัฒนาความจำ
อ่าน 419 ครั้ง
สธ.ตั้งเป้าปี 59 พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด จำนวน 1,850 คน ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมายจำนวน 259 ตำบล
อ่าน 513 ครั้ง
ภาพข่าว"สธ. เผย รพ.ในพื้นที่ภัยแล้งยังคงให้บริการปกติ ย้ำทุกจังหวัดเฝ้าระวังโรคกายและจิต"
อ่าน 520 ครั้ง
ภาพข่าว"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบาย ผู้บริหาร สธ. ไร้พุง"
อ่าน 783 ครั้ง
ข่าวแจก"กรมอนามัย เร่งเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน กทม. ในโครงการตามพระราชดำริ ปี’ 59"
ภาพข่าว"ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเชิงคุณภาพฯ"
ภาพข่าว"Smart Kids Coacher นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน"
อ่าน 728 ครั้ง
ข่าวแจก"กรมอนามัย ปั้นเทรนเนอร์สอนเก้าอี้..ขยี้พุง รุ่นที่ 1 ขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบลดโรค เพิ่มสุข"
อ่าน 1226 ครั้ง
กรมอนามัย จัดประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference เรื่อง "แนวทางการบูรณาการ 100 ตำบลต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม"
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดประชุมการปรับเปลี่ยนองค์กรของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข