ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
Start up Like HAPPEN @ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Start up Like HAPPEN @ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Start up Like HAPPEN @ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Start up Like HAPPEN @ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
Start up Like HAPPEN @ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
Start up Like HAPPEN @ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
tart up Like HAPPEN @ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Start up Like HAPPEN @ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Start up Like HAPPEN @ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมปลูก การบูร เนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ
อ่าน 3 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ มหกรรมกาดก้อมคุณภาพ
อ่าน 7 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด
อ่าน 9 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประกวดส่งผลงานการจัดการความรู้หรือนวัตกรรม ในรูปแบบเรื่องเล่า LIKE Talk
อ่าน 12 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม “ตั้งครรภ์-คลอดคุณภาพ เพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 3” ปีงบประมาณ 2561
อ่าน 9 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.
อ่าน 10 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุมการจัดทำแผนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของบุคลากร
อ่าน 6 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
ศอ.10 อุบลฯ จัดประชุมส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 10
ศอ.10 อุบลฯ จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน และการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน/กลุ่มงาน สู่ระดับบุคคล ประจำปี 2561
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักอนามัยสิงแวดล้อม ถอดบทเรียน รพ.ที่ผ่านการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital
อ่าน 5 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข