ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เป็นวิทยากรตามโครงการกินพอดี ออกกำลังพอเหมาะ ไม่มีอ้วน สุขภาพดี มีสุข
นักจัดการปัญหาสุขภาพช่องปากระดับอำเภอและตำบล
ให้ความรู้เรื่องการทำความสะอาดและวิธีการใช้ส้วมที่ถูกต้อง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านม
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานทางรายการวิทยุและทีวี
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา นำร่องชวนครู นักเรียน ชาวบ้าน ผนึกกำลังล้างส้วม เนื่องในวันส้วมโลก
อ่าน 107 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ให้สัมภาษ์การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น รณรงค์ ลดหวาน มัน เค็ม ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดงานวันส้วมโลก วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
อ่าน 80 ครั้ง
มอบรางวัลสุดยอดส่้วม ปี 2557 มิติใหม่ การมอบป้ายสุดยอดส้วมระดับเขต ณ สถานที่ตั้งส้วม
อ่าน 126 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม วันเบาหวานโลก
อ่าน 108 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีามา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้รักการออกกำลังกาย
อ่าน 144 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จักกิจกรรมออกกำลังกายแบบผสมผสาน
สถานอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง "เลือกโรงเรียนอนุบาล เลือกอนาคตลูก"
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวาน
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น บูรณาการแผนงาน เขตสุขภาพที่ 8
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สร้างสัมพันธภาพกับเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ต้อนรับนักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ศึกษาดูงานคลีนิก DPAC
อ่าน 147 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรม "วันเบาหวานโลก"
อ่าน 395 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 [121] 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข