ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น มอบประกาศนียบัตรแก่ ผู้ผ่านการอบรมใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิด รุ่นที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 10 ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน "นมแม่ครบวงจร"
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 12 ชั่วโมง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก :: โครงการสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สัญจร
คาราวานส่งเสริมสุขภาพประชาชนพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง จับมือภาคีเครือข่ายส่วนราชการในพื้นที่ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ร่วมประชุมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพฯ
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เปิดบ้านให้ชมรมจริยธรรมกรมอนามัยดูงานองค์กรคุณธรรม
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ต้อนรับ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ศึกษาดูงาน HPHNQC โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคลินิคไร้พุงคุณภาพ เพื่อนำไปพัฒนาครูผู้นำการออกกำลังกายได้อย่างถูกวิธี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เปิด Fitness Center ให้แก่เครือข่ายกรมอนามัย เข้าศึกษาดูงาน เพื่อนำไปพัฒนา Health Promotion Plaza แบบครบวงจร
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการอบรมหลักสูตรเจริญรอยตามยุคลบาทพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการประชุมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการแผงจำหน่ายอาหารภายในศูนย์ฯ และบริเวณโดยรอบ
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการประชุมระบบเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย HOS-XP
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกับ สสจ.ราชบุรี และชมรมผู้ประกอบการตลาดสนามหญ้าราชบุรี จัดกิจกรรมถนนอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ใน 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ รู้ทัน ป้องกันโรคเมอร์ส (MERS)
อ่าน 212 ครั้ง
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ แก่ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ในฐานะเป็นหน่วยงาน No foam 100%
อ่าน 238 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 จับมือเทศบาลบุรีรัมย์ เปิดถนนอาหารปลอดภัย
อ่าน 178 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เวทีวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอาหาร โภชนการสุขภาพ และ Training need สำหรับโรงเรียน และเครือข่ายชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี" ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "การฝึกพลังลมปราณ"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 [123] 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข