ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
สุดยอดส้วมมาตรฐาน HAS ระดับเขต 11 ร้านอาหารลำพู 2 ซีฟู้ด
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลฯ จัดประชุมระดมความคิดเห็น เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ผนึกกำลังเครือข่าย ลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนระดับเพชร
อ่าน 122 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา พิธีส่งมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัย
อ่าน 147 ครั้ง
ทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
อ่าน 176 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
อ่าน 154 ครั้ง
ข่าวสาธิตวิธีการการล้างผักให้ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงและสารเคมี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลฯจัดกิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์อาหารลดเค็ม”
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำชุดความรู้ (ถอดบทเรียนคลินิกไร้พุงและชมรมผู้สูงอายุ)
ศอ.7อุบลฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทีมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดแบบบูรณาการ
สุขภาพดีวันสตรีสากล กับ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
ผอ.ศอ.7 อุบลฯ ประกาศนโยบายสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สู่สถานที่ทำงานลดโลกร้อน
ข่าวโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รับคณะศึกษาดูงาน 5ส. จาก อบต.ด่านขุนทด
กิจกรรมประจำสัปดาห์ ของคลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ทุกวันพฤหัสบดี
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ออกนิเทศการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ชมชุนดูแลผู้สูงอายุ ( ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.) ครั้งที่1
ข้อแนะนำในการปฏิบัติตน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ ในภาวะวิกฤตหมอกควันและไฟป่า ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เกินค่ามาตรฐาน
อ่าน 433 ครั้ง
ม.มหิดล ดูงาน Border Health ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
อ่าน 528 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558
อ่าน 231 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เผยแพร่ความรู้ เรื่อง การเลือกซื้ออาหารสะอาด บริโภคปลอดภัย
อ่าน 530 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข