ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ สอนสาธิตแบบมีส่วนร่วมของผู้รับบริการด้านโภชนาการสตรีตรั้งครรภ์ที่น้ำหนักไม่เพิ่มตามมาตรฐาน
อ่าน 130 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมสานปณิธาน จัดงาน ร้อยดวงใจ ถวายไท้สมเด็จย่า
อ่าน 93 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุข เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สาระ สาธารณะ เรื่อง สาระน่ารู้กับฟลูออไรด์ โดย ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี เทิดพระเกียรติ สมเด็จย่า 21 ตุลาคม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
อ่าน 141 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้หลัก 3อ.
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์วันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี2557
HEALTH HOT NEWS เรื่อง...ล้างมือโลก57
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก กิจกรรมรณรงค์คนไทยสุขภาพดี สดุดีสมเด็จย่า เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันพยาบาลแห่งชาติ
คณะศึกษาดูงานนิสิตพยาบาล ด้านการประเมินสภาวะสุขภาพและพัฒนาการเด็กก่อนว่ัยเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ศึกษาดูงาน ณ รพ.สาขาฯ สถานอนามัยเด็กกลาง
เจ้าหน้าศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุม video conference เรื่อง มาตรฐานบูรณาการกรมอนามัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 โดยงานทันตสาธารณสุข ได้จัดมหกรรมการแข่งขัน แปรงฟัน "BUDDY BRUSHING CONTEST" พร้อมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนทราบรมราชชนนี ในสัปดาห์ทันตสาธารณสุขไทย
นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะนิเทศงาน รอบที่ 1/2558
อ่าน 126 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ รณรงค์ วันล้างมือโลก 15 ตุลาคม
อ่าน 85 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เปิดบ้านต้อนรับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากประเทศศรีลังกา ดูงานด้านอนามัยแม่และเด็ก
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก 15 ตุลาคม 2557 กระตุ้นให้สร้างสุขอนามัยล้างมือเป็นประจำด้วยน้ำและสบู่ เพื่อลดความเสี่ยงของเชื้อโรคที่เกิดสัมผัสทางมือ
นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย บูรณาการ สานความคิด...พิชิต แยกส่วน 3 ศูนย์วิชาการ กทม. ชลบุรี ขอนแก่น
อ่าน 93 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประชุมรับการนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เชิญชวนร่วมกิจกรรม "ร้อยดวงใจถวายไท้สมเด็จย่า" พบบริการฟรีเพื่อประชาชน
อ่าน 104 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 [127] 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข