ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องมณีเวชเพื่อจัดสมดุลโครงสร้างร่างกาย
Up to you ep 86 แอร์โรบิกรวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ ภูเก็ต
Up to you ep 85 เยี่ยมเสริมพลัง อำเภอสุขภาพ DSH อ คลองท่อม
Up to you ep 84 รากฟันเทียมพระราชทาน สุราษฎร์ธานี
Up to you ep 83 รักอ่าวลึก กระบี่
Up to you ep 82 อำเภอ DHS อ เคียนซา สุราษฎร์ฯ
Up to you ep 81 ชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ รพ สต โคกเจริญ พังงา
Up to you ep 80 พัฒนาการเด็ก Ld สุราษฎร์ธานี
สาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานมหกรรมสุขภาพ เปิดเมืองล่องแพพะโต๊ะ สาสุข เพื่อการท่องเที่ยว
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ รับฟังความคิดเห็นและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทวงสาธารณสุข ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมคณะกรรมการชมรม เตรียมความพร้อมจัดงานสังสรรค์ต้อนรับวันสงกรานต์
อ่าน 183 ครั้ง
กรมอนามัย ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประเมินสุดยอดส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS ปี 2557 ระดับประเทศ
อ่าน 159 ครั้ง
ประชุมวางแผนดำเนินการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่รอบเหมืองแร่ทองคำ 3 จังหวัด
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพภาคิเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนตำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่"
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจคัดกรองสุขภาพและการดูแลปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน (พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน)
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานตามกฎหมายสาธารณสุข
ศูนย์อนามัยที่ 1 โดยกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ จัด "สัปดาห์ลดการกินเค็ม" เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตะหนักถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารลด "เค็ม"
ศูนย์อนามัยที่ 1 ให้การต้อนรับคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากประเทศศรีลังกา ศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีรับรางวัลเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี2557"ในงานวันสถาปนากรมอนามัยครบรอบ 63 ปี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [129] 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข