ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานป้ายรับรองมาตรฐาน ร้านอาหารภูเก็ตปลอดภัย สุขภาพดี (สา’สุข ยกนิ้ว)
นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเทศกาลถือศีลผักพร้อมมอบผ้ากันเปื้อน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้ ปี 2557
สาธารณสุขอำเภอท่าแซะ ร่วมกับเทศบาลตำบลเนินสันติจัดมหกรรมสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาร่วมกับเทศบาลตำบลโคกกลอย จัดกิจกรรมพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ ก้าวสู่ตลาดค้าส่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลทรัพย์ จัดงานพิธีเปิด อาคาร รพสต /อาคารวิทยาลัยผู้ดูแลผู้สูงอายุ/โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (care giver)
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดพิธีมอบป้าย Clean Food Good Taste ,Clean Food Good Taste ASEAN
อ่าน 109 ครั้ง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
อ่าน 91 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาส้วมสาธารณะในศาสนสถาน สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอ
อ่าน 84 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมกับ โรงพยาบาลโพฒิสาร จัดกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กอ้วน
อ่าน 295 ครั้ง
การจัดทำแผนการดำเนินงานปี 2558 โดยการประยุกต์ใช้ Value Chain
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ให้สัมภาษณ์เรื่องการป้องกันการจมน้ำในเด็ก ในรายการเสียงสองแคว
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการประจำปี 2557 "คืนแห่งดาว"
อ่าน 104 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ จัดงานรณรงค์ล้างมือ เนื่องในวันล้างมือโลก
ศูนย์อนามัยที่ 1 เข้าร่วมประชุม video conference เรื่อง "เตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสานคิด พิชิต แยกส่วน"
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จับมือ 8 หน่วยงาน ต้านภัยมะเร็งเต้านม
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ON AIR ชลบุรีทูเดย์ ห่วงใยสุขภาพ..คนไทย
อ่าน 82 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา มอบเงินพัฒนาส้วมโรงเรียนตชด.ตามโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
อ่าน 84 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย จัดประชุมอบรมเรื่อง "BBL (Brain-Based leaning) ในโรงเรียนพ่อ แม่ ลูก สู่ความเป็นเลิศ" รุ่นที่ 1

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [129] 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข