ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ยกเดอะมอลล์ เป็นต้นแบบห้างสรรพสินค้าจัดการขยะอย่างยั่งยืน
อ่าน 138 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี เสริมทัพ...บุคลากรแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก
อ่าน 80 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี เน้นแก้ไขปัญหาทัตสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่ 6 เพื่อประชาชน...มีสุขภาพช่องปากที่ดี
อ่าน 96 ครั้ง
ถอดบทเรียนงานสนับสนุนเขตสุขภาพ เพื่อพัฒนาการทำงานในอนาคต
ตักบาตร "ให้" ถามพระ...เลือกอาหารไม่ทำร้ายสุขภาพ
บริจาคโลหิตให้เขา แล้วเราได้อะไร?
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม วันมหิดล 24 กันยายน
อ่าน 139 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น รับรางวัลห้องปฏิบัติการรังสี ดีเด่น ปี 57
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ แนะกินเจอย่างไร ให้ได้สุขภาพดี
อ่าน 114 ครั้ง
สร้างให้ลูกเป็นนักอ่านด้วยทฤษฎีเซลล์กระจกเงา
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา มทส. ดูงาน พร้อมโชว์ศักยภาพศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน
อ่าน 109 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ สาธิตการล้างผัก และผลไม้ ให้ปลอดภัยในเทศกาลกินเจ
อ่าน 115 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ทำ MOU ร่วมกัน พัฒนาบึงบอระเพ็ด
อ่าน 113 ครั้ง
วิทยากรจากสถานอนามัยเด็กกลาง ร่วมกับ รพสต.ท่าอิฐ ในชุมชนวัดบางบัวทอง อ.ปากเกร็ด จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดประชุมร่วม 12 ศูนย์ฯ เขต ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนา Belter Service ของสุขภาพเด็กดี โรงเรียนพ่อแม่ และว่ายน้ำในเด็ก"
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เปิดโครงการ "ภาคีร่วมใจ เด็กไทยปลอดภัยไม่จมน้ำ"
อ่าน 78 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมทีมคณะอนุกรรมการลงพื้นที่ อ.พิมาย ศึกษาดูงานป้องกัน แก้ไข และ ขจัดการขาดสารไอโอดีนในเด็กและเยาวชน
อ่าน 150 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดพิธีถวายสักการะ และราชสดุดี พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [130] 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข