ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในโึครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลกรในการพัฒนาสุขภาพสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม
อ่าน 205 ครั้ง
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดอบรมการเก็บและบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2558 ณ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
อ่าน 1137 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพ ภาคีเครือข่าย งานอนามัยแม่และเด็ก ธาลัสซีเมีย ANC WCC คุณภาพ
อ่าน 268 ครั้ง
เติมหวานอย่างพอดี ให้วาเลนไทน์นี้มีสุขภาพสดใส
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ (Open house learning for MCH.care)
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ทำบุญครบรอบ 32 ปี วันเกิดศูนย์ฯ
อ่าน 1977 ครั้ง
รองอธิบดีกรมอนามัยติดตามการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์"
อ่าน 447 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดทำโครงการวัยทำงานศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 3
ทีมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจากศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี เข้าประเมินโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ออกให้ความรู้ วาเลนไทน์ รักปลอดภัย กระตุ้นวัยรุ่นไทย ใส่ใจป้องกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ร่วมกับ สำนักอนามัยเจริญพันธุ์ ศูนย์อนามัยที่ 1 และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 จัดโครงการ "วาเลนไทน์" ไร้เอดส์ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดประชุมประเมินประสิทธิภาพผลการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 3 - 5 ปี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดประชุมคระกรรมการแกนนำชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารระดับเขต เพื่อชี้แจง ทิศทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัย ปี 2558
อ่าน 229 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการอบรมการคิดวิเคราะห์และการจัดการความรู้
อ่าน 4772 ครั้ง
รองอธิบดีกรมอนามัย นิเทศงานศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ให้ความรู้เรื่องวันมะเร็งโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS: Advanced Cardiovascular Life Support )
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติ
อ่าน 432 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 [135] 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข