ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
Bird's Eye View ep 104 คู่แก้ว คู่ขวัญ จังหวัดพังงา
Bird's Eye View ep 103 น้ำประปาดื่มได้ รพ คลองท่อม
ศูนย์อนามัยที่ 1 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร สนใจรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ได้ตั้งแต่ 27 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2557
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองร่วมกับ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย เเละศูนย์อนามัยที่ 1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นในการปฏิบัติตาม พรบ.สาธารณสุข 2535
ชมรมจริยธรรมศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ณ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ห่วงใยความปลอดภัยในการทำงาน
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ขอแสดงความยินดีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว รองชนะเลิศ อันที่ 2
อ่าน 107 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ขอแสดงความยินดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ชนะเลิศ อันดับที่ 1
อ่าน 100 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี แนะนำ เทคนิคคลายกล้ามเนื้อและสมองให้กับผู้สูงอายุ
อ่าน 96 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกับ รพ.สต.บัววัด จัดอบรมการปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
อ่าน 102 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ประชุมรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศและระดับเขต โครงการ "ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กไทย"
อ่าน 69 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดงานจักรยานรวมใจผองไทยสุขภาพดี ปี 2557
"บวชป่า" ด้วยความศรัทธาชนเผ่าปกาเก่อญอ
อบต.เอือดใหญ่ ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้สู่ความพอเพียง ลดเสี่ยงโลกร้อน
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดกิจกรรม“ ปุ๋ยรอบต้นไม้ ”
รณรงค์การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำในเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลธาตุ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการสร้างความคุ้นเคย กับน้ำสำหรับเด็ก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมดำเนินรายการพิษณุโลกสารพัน เรื่องประโยชน์ของการดื่มน้ำ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เป็นวิทยากรอบรมโครงการแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 [135] 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข