ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที 8 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย
อ่าน 207 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเด็กดีในงานสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กครั้งที่ 7
อ่าน 210 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเด็กดีในงานสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กครั้งที่ 7
อ่าน 204 ครั้ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 1 ร่วมแต่งกายชุดเครื่องแบบราชการ ทุกวันจันทร์
ศูนย์อนามัยที่ 1 ประชุมติดตามการดำเนินงาน Hospital OS ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา นำทีมประเมิน คัดเลือกโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร บัวเชด
อ่าน 425 ครั้ง
นิเทศติดตามการดำเนินงานและเสริมสร้างการทำงาน รอบที่ 2 ของศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถม
อ่าน 360 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดทำโครงการวัยทำงานศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกับ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย จัดประชุมการใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการอบรมการดูแลและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
ตรวจประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ในพื้นที่ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการงานสัมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 7
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกับ สสจ.มุกดาหาร จัดประชุมสัญจรสร้างสัมพันธ์เครือข่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเขตบริการที่ 12
อ่าน 212 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะอ้วนในนักเรียน
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จับมือ ภาคีเครือข่ายชมรมร้านอาหาร แผงลอย และตลาด ภาคกลางตะวันตก ลด ละ เลิก ไม่ใช้โฟม ใส่ใจผู้บริโภค
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
อ่าน 237 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ออกพื้นที่ให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการฝึกบริหารสมองกับสมาชิกชมรมผู้สูง อายุตำบลปากโทก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS: Advanced Cardiovascular Life Support )

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 [136] 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข