ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรเข้า ร่วมกับภาคีเครือข่ายในโครงการสิงห์บุรีปลอดภัย ร่วมแรง ร่วมใจ จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมสาธารณะ ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ออกนิเทศการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ชมชุนดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดประชุมทีมประเมินมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และ สถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS)
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดประชุมโครงการศึกษาตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐานและสร้างเครื่องมือประเมินภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดยะลา ทำพิธีวางพานพุ่มจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ
อ่าน 195 ครั้ง
เขตสุขภาพที่ 3 เปิดตัวโครงการ "ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
อ่าน 165 ครั้ง
สสจ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อสู่สุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตรนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดโครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์
จังหวัดอุบลราชธานี จัดรณรงค์ “ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อ สู่สุขภาพดี”
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมพัฒนาการใช้โปรแกรมประเมินผลภาวะโภชนาการในโรงเรียน
อ่าน 655 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น รณรงค์..ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมถวายราชสักการะ วันระลึก รัชกาลที่ 3 และวันข้าราชการพลเรือน
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาทันตสาธารณสุขเครือข่ายสุขภาพที่ 8 และ 10
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็กพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา "จิตมุ่งบริการ ทำงานอย่างมืออาชีพ" งานวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดยะลา ประจำปี พ.ศ. 2558
อ่าน 582 ครั้ง
รร.ตามโครงการพระราชดำริฯ เขต พท.ศอ.3 ก้าวสู่...โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 100%
อ่าน 689 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมพัฒนาสู่มาตรฐานสถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
อ่าน 522 ครั้ง
Up to you ep 92 DSH เมืองภูเก็ต
Up to you ep 91 รมช เยี่ยมชมสิ่งดี ๆ ที่ ภูเก็ต รณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบ
Up to you ep 90 คาราวาน มะเร็งเต้านม ในเขตบริการสุขภาพที่ 11 ตอน 2 ฝั่งอ่าวไทย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 [137] 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข