ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ถวายพระพรชัยมงคลและปั่นจักรยาน ครั้งที่ 2 ในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 82 พรรษา ณ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
จังหวัดสกลนคร จัดงานจักรยานเฉลิมพระเกียรติวันแม่ อย่างยิ่งใหญ่
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
อ่าน 107 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ 12 สิงหา 57
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา 57
ศูยย์อนามัยที่ 4 ร่าวกับ ชมรมจักรยานราชบุรี และการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย จัดโครงการ จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา 57
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในรงเรียนระดับประถมศึกษา เรื่องเมนูสุขภาพ " ลดเค็ม ลดมัน "
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เปิดบ้านให้ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขและครอบครัวของสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เข้าศึกษาดูงาน
ศูนย์อนามัยที่ ๙ พิษณุโลก จัดการรณรงค์กิจกรรมสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็ก
ศูนย์อนามัยที่ ๙ พิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมใจถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน 12 สิงหามหาราชินี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมสัปดาห์นมแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 157
อ่าน 72 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร มุ่งสู้ประสิทธิภาพในการทำงานยุคใหม่
อ่าน 85 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รวมใจเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2557
อ่าน 91 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภาคใต้
อ่าน 104 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น รณรงค์สัปดาห์นมแม่โลก 2557 (World Breastfeeding Week)
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่อนาคตการวิจัย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น รับโล่รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับ 2
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดค่ายส่งเสริมสุขภาพหลักสูตร การป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 [137] 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข