ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา วัดห้วยเรียน
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ขอแสดงความยินดีกับผู้รับโลเกียรติคุณจาก นายแพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัยในพื้นที่เขต 12 ทุกท่าน การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 "ภาคีสุขภาพดี เวทีสู่อาเซียน"
อ่าน 82 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี นพ.ณรงค์ รองอธิบดีกรมอนามัย ห่วงใยเด็กเล็ก..จะ..จมน้ำ
อ่าน 106 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมนิเทศงาน รอบ2
อ่าน 89 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพ และรองชนะเลิศ ด้านการบริหารจัดการระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ยินดีกับภาคีเครือข่าย บุคคลและองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รับโล่พระราชทาน
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ประชุมภาคีเครือข่ายเน้นพัฒนาสู่อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์
อ่าน 116 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลิกภาพและการสือสาร"
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลิกภาพและการสือสาร"
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี 11 กรกฎาคม วันประชากรโลก “รับมืออย่างไร เมื่อกระแสโลกยุคต่อไปคือสังคมผู้สูงอายุ”
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี NCDs โรคเรื้อรังที่ประชากรโลกต้องระวัง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สานสัมพันธ์สื่อมวลชนเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประกวดนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาตลาดนัด น่าซื้อ ปี 2557
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ออกบูธวิชาการให้ความรู้แก่เกษตรและผู้สนใจ ในโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีภาวะฉุกเฉิน และสาธารณภัย
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี สุขภาวะเด็กไทยภายใต้ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 7
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดอบรม "การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการตรวจเรื่องร้องเรียน และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม"
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ โครงการชาวศูนย์อนามัยฟันดีที่ 1 เล้ย โดยงานทันตกรรม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 [141] 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข