ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ต้อนรับนักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ศึกษาดูงานคลีนิก DPAC
อ่าน 237 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรม "วันเบาหวานโลก"
อ่าน 499 ครั้ง
มอบรางวัลสุดยอดส้วม ปี 2557 มิติใหม่การมองป้ายสุดยอดส้วมระดับเขต ณ สถานที่ตั้งส้วม
อ่าน 181 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดนครนายก สร้างสัมพันธภาพกับเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
ปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ร่างกาย ห่างไกลโรคเบาหวาน
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุม การบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 และ 8
กินพอเพียงไม่เสี่ยงเบาหวาน เลือกไม่ยาก เลือกให้เป็น เริ่มด้วยมื้อเช้า วันเบาหวานโลก
อ่าน 233 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมเสวนาเครือข่ายผู้ประกอบการค้าอาหารภาคอีกสาน 20 จังหวัด
อ่าน 155 ครั้ง
สถานอนามัยเด็กกลาง ให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมาดูสถานที่และรายละเอียดของการก่อสร้างอาคาร จากการที่สถานอนามัยเด็กกลางกำลังจะปรับเปลี่ยนไปเป็นสถาบันพัฒนาการเด็กแห่งชาติเพื่อดูแลและส่งเสริมด้านพัฒนาการเด็กในเด็กปกติ
สุดยอดทีมผ่าตัด แฝด 3 เกิดรอด แม่ปลอดภัย
อ่าน 156 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ หน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ "เฉลิมพระเกียรติฯ" ถึงพิจิตร จังหวัดที่ 24 ของประเทศ
อ่าน 156 ครั้ง
โรงพยาบาลสาขา (สถานอนามัยเด็กกลาง) ศูนย์อนามัยที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิทยากร จากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนนทบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น พัฒนา Care worker ระยะที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ต้อนรับ โรงเรียนขอนแก่นเจริญศรีการบริบาล ดูงานเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมทอดกฐินพระราชทาน
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น พัฒนา Care worker ระยะที่ 1
หยุดเบาหวาน! เริ่มวันนี้ เริ่มที่มื้อเช้า
สาระ สาธารณะ "เบาหวาน เบาใจ"
อ่าน 284 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สร้างสัมพันธภาพกับเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
จากกรณีเพลิงไหม้บริษัท SVI จำกัด ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย ได้ให้การสนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน 10 กล่อง โดยส่งมอบผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 [141] 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข