ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี นพ.ณรงค์ รองอธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมชม คลีนิกบริหารสายตา
อ่าน 119 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี รองอธิบดีกรมอนามัยเยี่ยมชมกิจกรรม KM ศูนย์อนามัยที่ 3
อ่าน 120 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี รองอธิบดีกรมอนามัยเยี่ยมชมความสำเร็จ ขมรมผู้สูงอายุ วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
อ่าน 85 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557
อ่าน 178 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น กรมอนามัยชู… สุดยอดตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา อบรมวิทยากรครู ก. การให้คำปรึกษาแบบคู่ จังหวัดสงขลา
อ่าน 152 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก รพสต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ต้อนรับคณะนิเทศกรมอนามัย รอบที่ 2 ประจำปี 2557
อ่าน 129 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ครั้งที่ 7/2557
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมยินดี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้รับเลือกเป็นองค์กรต้นแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2557
อ่าน 166 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก โครงการศึกษารูปแบบการจัดการตลาดนัดให้ถูกสุขลักษณะ กรณีศึกษา : พื้นที่บริการที่ 17
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการบริหารกล้ามเนื้อตาและฟื้นฟูสายตาเพื่อการมองเห็นที่ดีตามวิถีธรรมชาติ
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี รองอธิบดีกรมอนามัย แสดงความยินดี ผู้บริหาร ศูนย์อนามัยที่3 ท่านใหม่
อ่าน 170 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น พบผู้ปกครอง Day Care
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี การออกกำลังกายสำหรับคนอ้วน
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี 10 ท่าบริหารดวงตา ป้องกันตาล้าช่วงบอลโลก
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ชมรม AECจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ผู้บริหารสถานอนามัยเด็กกลาง เข้าพบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อประสานการทำงานศูนย์เด็ก เล็กคุณภาพในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 [142] 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข