ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
อธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น พัฒนาศักยภาพ ผู้ประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมงานเรารักขอนแก่น
สถานอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับเด็กปฐมวัย
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดอบรมหลักสูตรผู้ให้คำปรึกษา (Instructors) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ครู ข) การป้องกันการจมน้ำในเด็ก และการบริหารกล้ามเนื้อตา ภายใต้โครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการ สัปดาห์มอบของขวัญปีใหม่แด่ผู้สูงอายุชัยภูมิ
อ่าน 352 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณะทำงานผู้นิเทศ เพื่อสามารถให้การสนับสนุนและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่หน่วยบริการ สถานบริการ
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมสนับสนุนปั่น 4 อำเภอ ใจเกินร้อย ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
อ่าน 262 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ทำบุญครบรอบวันเกิด ปีที่ 47
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเชิงรุก
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board)
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ พัฒนาศักยภาพอนามัยแม่และเด็ก
อ่าน 692 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบคลินิกบริการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและพัฒนาการศูนย์เด็กเล็ก เพิ่มพูนทักษะผู้ดูแลเด็ก
อ่าน 256 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น อบรมพัฒนาผู้ประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ต้อนรับ VYCHD ดูงานคลินิกวัยรุ่น
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารมวลชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมส่งทีมแพทย์ พยาบาล ประจำหน่วยปฐมพยาบาล งานกีฬาแห่งชาติ
อ่าน 289 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 [143] 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข