ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย
อ่าน 153 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น 3 อ. ไร้พุง ไร้โรค
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ "สานสัมพันธ์ท้องถิ่นภาคีสร้างสุขภาพดีเด็กไทย : ภาคเหนือ"
อ่าน 153 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ก้าวสู่เวทีอาเซียน
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ทำไมต้องเป็นเมนูชูสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี "ไอโอดีน...สำคัญไฉน...ใยต้องกิน"
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการชาวศูนย์อนามัยฟันดีที่ 1 เล๊ยย...” รุ่น 2
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจัดกิจกรรมรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ 23-25 มิถุนายน 2557
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลเสาให้ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคสาธารณสุข
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนครนายกและเทศบาลเมืองนครนายก ตรวจประเมินแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดประเภทที่1และ2 ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2557
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 25 มิถุนายน วันไอโอดีนแห่งชาติ
อ่าน 179 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ส่งเสริมสุขภาพ เชิงรุก ณ ชุมชนสามเหลี่ยม 2 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดการประชุมสัมมนาเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ทำอย่างไรให้มูลฝอยติดเชื้อเข้าสู่เตาเผา...ทุกเม็ดทุกหน่วย"
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ร่วมเป็นวิทยากร การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก จ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุมการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2557
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยะธรรมแก่ข้าราชการ จ.ยะลา
อ่าน 113 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น พัฒนา พยาบาล ใส่ห่วงอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเขตบริการสุขภาพที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดอบรมเทคนิคการพัฒนาโรงเรียนก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ "ชาวศูนย์อนามัยฟันดีที่ 1 เล๊ย..."

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 [144] 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข