ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
Up to you ep 29 มหกรรมอาหารสุขภาพชัยบุรี ครั้งที่ 3
Up to you ep 27 ฟันสวยยิ้มสดใสในคลินิคเด็กดี ปี 2 โรงพยาบาลท่าโรงช้างจัดที่โรงแรมดิโอวาเลย์ สุราษฎร์
Up to you ep 15 ประชุมผู้สูงอายุ พังงา
ลอยกระทงปลอดเหล้า บุหรี่และประทัด...บุญจะส่งให้เราสุขใจ
รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมชาวศูนย์อนามัยที่ 5 เชิญชวนทำกระทงรักษาสิ่งแวดล้อม
อ่าน 253 ครั้ง
ลอยกระทงแบบรักษ์โลกด้วย3R
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day “ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการอบรมเรื่อง "การขับรถยนต์อย่างมืออาชีพ"
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมทำบุญมหากุศล ณ วัดหัวฝาย
อ่าน 247 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เข้าร่วมประชุม Video Conference เรื่อง "งานด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2558"
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการของศูนย์อนามัยที่ 1 ระยะที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการอบรมพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔ ด้าน ในโรงพยาบาล ภาคบ่ายเป็นการให้ความรู้เจ้าหน้าที่ระดับบริหารในการดูแลและควบคุม
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ แสดงความยินดีครบรอบ 54 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
อ่าน 428 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนดูแลผู้สูงอายุ อบรมเสริมศักยภาพทีมวิทยากรดูแลผู้สูงอายุ
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น พบ บุคลากร
สถานีอนามัยเด็กกลาง โรงพยาบาลสาขา ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ครั้งที่ 7 (นิทานกับผ้า และลูกกินยากทำอย่างไร)
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการประชุมเพื่อถอดบทเรียนผู้ตรวจราชการ และนิเทศงานศูนย์อนามัยที่ 1
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการอบรมพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 ด้านในโรงพยาบาล
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุม การพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถมุ่งสู่ประสิทธิภาพในการทำงานยุคใหม่
อ่าน 281 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 [146] 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข