ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกันชาวจังหวัดราชบุรี เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ โครงการ "ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี"
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีร่วมกับ สสจ.ราชบุรี สำนักงานควบคุมโรคที่4 และหน่วยงานการศึกษาจังหวัด จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 2014
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเร่งส่งเสริมตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรีสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
Bike For The KING “ปั่นจักรยานทำดีเพื่อพ่อ”
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตรวจคัดกรองสุขภาพและการดูแลปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียนสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข”
กิจกรรมวันเอดส์โลก Get To Zero 2014
อ่าน 275 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ "ปั่นวัดใจ มังกรปากน้ำโพ 2014"
อ่าน 357 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ "ปั่นจักรยาน เพื่อพ่อ ตามรอยพระบิดา"
อ่าน 298 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้
อ่าน 308 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ รับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกไร้พุง
อ่าน 281 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดสัปดาห์รักษ์สุขภาพ หวังเจ้าที่ทุกคนเป็นต้นเแบบด้านสุขภาพที่ดีให้กับผู้รับบริการ
อ่าน 282 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมงานรวมพลังเพื่อยับยั้งโรคขาดสารไอโอดีนและวันเอดส์โลก
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง น้อมใจถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมพัมนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 12 ปีงบประมาณ 2558
อ่าน 287 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์ จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลอนามัยแม่และเด็กระดับเขต
การป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมจักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดกิจกรรม Big Cleaning day

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 [146] 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข