ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี Focal Point งานอนามัยแม่และเด็ก ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 6
อ่าน 194 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุม "การบริหารความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์ขององค์กรตามแนว COSO"
อ่าน 261 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุม MCH BOARD ระดับเขต
อ่าน 338 ครั้ง
ชาวศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ น้อมดวงใจ ถวายพระพร
อ่าน 306 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี Focal Point
อ่าน 227 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมลงพื้นที่ตรวจตลาดสดเฝ้าระวังคุณภาพอาหารรองรับงานกีฬาแห่งชาติ 2557
อ่าน 305 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติงานผู้นิเทศเพื่อกำหนดแนวทางการนิเทศ และตรวจประเมินหน่วยบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสว่าง
เรื่องเล่า...เร้าพลัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 จากศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ทำความสะอาดแห่งชาติ ปี 2557
ครบรอบ 45 ปี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดงานทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล จากสถาบัน Sekolah Tinggi IImu Kesehatan Bali (STIKES BALI) ประเทศอินโดนีเซีย
ทัวร์ 02 ลองหน บนป่าบึงสวน
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ได้จัดทำโครงการกิจกรรม 5 ส.
ทีม DPAC โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี เป็นวิทยากรโครงการนำร่องต้นแบบองค์กรไร้พุง 3อ.2ส.
ทีม DPAC โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ได้บริการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ร่วมรณรงค์ส้วมสะอาดมาตรฐาน HAS พร้อมขับเคลื่อนโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อย่างต่อเนื่อง
Bird’s Eye View ep 122 เยี่ยมชม งานสุขภาพดี่ ที่บ้านนาสาร 2
Bird’s Eye View ep 123 เยี่ยมชม งานสุขภาพดี่ ที่บ้านนาสาร
Bird’s Eye View ep 121 ร้อยเรียง สืบสาน งานสุขภาพดี ที่อำเภอสุขสำราญ 2

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 [148] 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข