ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนพฤษภาคม 2557
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2557
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ทำความสะอาด (Big cleaning day) รับเปิดเทอมป้องกันไข้เลือดออก
อ่าน 143 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรม "วันพยาบาลสากล"
อ่าน 113 ครั้ง
ศุนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด (Pharmacy and Therapeutics Committee - PTC) ครั้งที่ 2/2557
ศุนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ โรงพยาบาลสาขา (สถานอนามัยเด็กกลาง) จัดการอบรม “แนวทางการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรพ.สต. จ.นนทบุรี”
ศุนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ร่วมกับ สำนักงานเขตบางเขน และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จัดงาน "ห่วงใยสุขภาพชาวคอนโดฯ" (Healthy Condo Model) ณ ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ไทย - ลาว จับมือ พัฒนางานสุขาภิบาลและสาธารณภัย สู่ อาเซี่ยน
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น พัฒนา นักวิจัย สู่อนาคต
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการสาธารณสุข จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1
อ่าน 104 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา พร้อมใจร่วมกิจกรรมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วิสาขบูชา พุทธบารมี
อ่าน 81 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์มหิดล ศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุม vdo conference คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พร้อมด้วย 12 ศูนย์เขตฯ โดยมีกรมอนามัยเป็นเจ้าภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุม vdo conference การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พร้อมด้วย ๑๒ ศูนย์เขตฯ โดยมีกรมอนามัยเป็นเจ้าภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 43 ปี สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
อ่าน 101 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง กรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ โรงพยาบาลสาขา (สถานอนามัยเด็กกลาง) จัดการอบรมแนวทางการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพสำหรับครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก จ.นนทบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2557
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 [149] 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข