ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น พัฒนา Care worker ระยะที่ 1
หยุดเบาหวาน! เริ่มวันนี้ เริ่มที่มื้อเช้า
สาระ สาธารณะ "เบาหวาน เบาใจ"
อ่าน 369 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สร้างสัมพันธภาพกับเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
จากกรณีเพลิงไหม้บริษัท SVI จำกัด ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย ได้ให้การสนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน 10 กล่อง โดยส่งมอบผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ศูนย์อนามัยที่ 1 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกแฝดในครรภ์ และเตียงผ่าตัด ขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 21 พฤศจิกายน 2557
ศูนย์อนามัยที่ 10 ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน
อ่าน 222 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย
มหกรรมสุขภาพทุ่งหว้า สุขภาพดี วิถีพอเพียง
อ่าน 192 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมคัดกรองความเสียงโรคพยาธิ ชุมชนเทพารักษ์3
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานโรงแรมพลูแมน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ จ.สกลนคร-อุดรธานี
รมว.สธ.ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดสกลนคร
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์เด็กเล็ก หวังให้เครือข่ายมีทิศทางขับเคลื่อนที่ถูกต้อง
อ่าน 190 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารแบบมืออาชีพ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ให้ความรู้การดูแลสุขภาพในฤดูหนาว
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็ก"
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดกิจกรรม walk rally ป่า บึง สวน
สถานอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ เนื่องในประเพณีลอยกระทง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 [151] 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข