ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ รับมอบประกาศเกียรติคุณ
อ่าน 167 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
อ่าน 179 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ เตือนซื้อเสื้อหนาวมือสอง ใส่แล้วต้องปลอดภัย
อ่าน 212 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ แนะ ลด ละ เลิก ใช้โฟมใส่อาหาร
อ่าน 239 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการอบรมเรื่อง "การขับรถยนต์อย่างมืออาชีพ" ภาคบ่าย (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมปรึกษา)
Up to you ep 44 ออกกำลังกาย Line Dance ภูเก็ต
Up to you ep 43 เครือข่ายเด็กไทยฟันดี และ เด็กไทยไม่กินหวาน ภูเก็ต
Up to you ep 42 Junior masterchef จ ภูเก็ต ปี 2557
Up to you ep 41 มหกรรมระบบเครือข่ายสุขภาพอำเภอ DHS ภาคใต้ ประจำปี 2557
up to you ep 40 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เด็กเล็กท่าฉาง
Up to you ep 39 เปิดเมืองปั่นวัน Car free day ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 11
Up to you ep 37 สานใจ สายใย สานสัมพันธ์ กพด โรงเรียนตำรวจตระเวนชาย
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 สุราษฎร์ธานี จัดโครงการ การพัฒนาระบบบริการเชิงรุกคัดกรองเด็กวัยเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
นายพิษณุ แสนประเสริฐ รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะเยี่ยมนิเทศติดตาม ชี้แจงนโยบายทิศทางการดำเนินงานกรมอนามัยในปี 2558
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจัดทำสมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต ปี 2557 “สานพลัง สร้างสุขภาวะ อาหารปลอดภัย”
ลอยกระทงสุขใจ ระวังอันตราย "เด็กจมน้ำ"
Up to you ep 36 มหกรรมโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จังหวัดพังงา
up to you ep 38 ปั่นเปิดตลาดน้ำปากพนัง
Up to you ep 29 มหกรรมอาหารสุขภาพชัยบุรี ครั้งที่ 3
Up to you ep 27 ฟันสวยยิ้มสดใสในคลินิคเด็กดี ปี 2 โรงพยาบาลท่าโรงช้างจัดที่โรงแรมดิโอวาเลย์ สุราษฎร์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [152] 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข