ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัย ร่วมเป็นวิทยากรวิพากษ์ผลงานวิจัยให้สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
เสริมความรู้ ควบคู่ฝึกทักษะการเป็นวิทยากรเพื่อพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชน พื้นที่อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์อนามัยพื้นที่สูงขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ถ่ายทอดนวัตกรรมเครื่องกรองน้ำและผลงานวิจัยชนเผ่ากะเหรี่ยง ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ศูนย์อนามัยที่ 3 จัดอบรมฯ "สร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็กเล็ก"
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ในนามกรมอนามัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศนิทรรศการ ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 57
อ่าน 251 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ชวนคนไทย ใส่ใจคุณภาพ "ช่วงเทศกาลกินเจ อิ่มบุญ กินผักผลไม้ สะอาดปลอดภัย ปี57"
อ่าน 233 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมปั่นพิชิต 418 ยะลา - ปัตตานี
อ่าน 223 ครั้ง
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมบันทึกเทปรายการคนสู้โรคเรื่องการดูแลสุขภาพขณะและหลังประสบอุทกภัย
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนและผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558
อธิบดีกรมอนามัยส่งมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัย ในโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เตรียมงานเปิดป้ายส้วมสุขอนามัยในโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
อ่าน 236 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่าน 150 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายร่วมใจสู่เมืองปลอดควันบุหรี่ "นพบุรีนครพิงค์เชียงใหม่"
อ่าน 111 ครั้ง
ร่วมแสดงผลงาน KM Day 2557 (Show&Share 2014) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่าน 1000 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปี 2558 เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยังไม่ผ่านจากรัฐสภา
สถานอนามัยเด็กกลาง กรมอนามัย จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการพัฒนาการเด็กไทย (DSPM) ครั้งที่ 1

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [154] 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข