ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กินเจอย่างไร...อิ่มบุญ สุขใจ และได้สุขภาพดี
ถีบฉันทำไม? Why ride
ขี้แพ้...ชวนกิน(สมุนไพร)
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายและรณรงค์ในพื้นที่เขต 2 เพื่อร่วมใจให้เด็กไทยปลอดภัยไม่จมน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสู่ประชาคมอาเซียน
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย การประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้..สู่การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และการจัดทำแผนงาน/โครงการของศูนย์อนามัยที่ 1
สถานอนามัยเด็กกลาง กรมอนามัย จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ "พับไปเล่าไป" โดยวิทยากรปฐมวัย และคณะครู ร่วมให้ความรู้
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการประชุมพัฒนางานศูนย์อนามัยที่ 1 ประจำปี 2557 และงานเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการ
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมบูรณาการงานสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่อง ปวดๆ เหมื่อยๆ
อ่าน 217 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมอนามัยในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ นำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ยินดีต้อนรับ นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะตรวจเยี่ยม
อ่าน 281 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง สร้างพื้นที่สีเขียว ปลูกกล้วยนานาพันธุ์อย่างต่อเนื่อง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี กรมอนามั บรรยายสถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กของเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6
อ่าน 322 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ติวเข้มจัดการความเครียด ลดความเสี่ยงปัญหาการทำงาน
ชิงสุก...ก่อนห่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมบันทึกเทปรายการสองแควยามเช้า เรื่องการดูแลสุขภาพสำหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัย ร่วมเป็นวิทยากรวิพากษ์ผลงานวิจัยให้สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
เสริมความรู้ ควบคู่ฝึกทักษะการเป็นวิทยากรเพื่อพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชน พื้นที่อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 [160] 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข