ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
ข่าวแจก "กรมอนามัย เดินหน้า น้อมนำรูปแบบที่ดีในโครงการพระราชดำริ ฯ พัฒนาโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส หวังปั้นเด็กต้นแบบสุขภาพดี เรียนดี มีจิตสาธารณะ ตั้งเป้าทะลุแสนห้าหมื่นคนภายในปี 60"
อ่าน 991 ครั้ง
ข่าวแจก "กรมอนามัย ตั้งเข็มมุ่งเน้นถ่ายทอด-ผลักดันงานส่งเสริมสุขภาพ 3 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม"
อ่าน 856 ครั้ง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การกำหนดกรอบคิดและทิศทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564"
ภาพข่าว"กรมอนามัยร่วมแถลงข่าวการเปิดโครงการและเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่6"
อ่าน 594 ครั้ง
ภาพข่าว"การบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย(หน่วยงานส่วนกลาง)"
อ่าน 642 ครั้ง
สธ.แนะเทคนิคช่วยหลับสนิท เพื่อสุขภาพที่ดี ลดโรค พัฒนาความจำ
อ่าน 526 ครั้ง
สธ.ตั้งเป้าปี 59 พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด จำนวน 1,850 คน ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมายจำนวน 259 ตำบล
อ่าน 652 ครั้ง
ภาพข่าว"สธ. เผย รพ.ในพื้นที่ภัยแล้งยังคงให้บริการปกติ ย้ำทุกจังหวัดเฝ้าระวังโรคกายและจิต"
อ่าน 690 ครั้ง
ภาพข่าว"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบาย ผู้บริหาร สธ. ไร้พุง"
อ่าน 965 ครั้ง
ข่าวแจก"กรมอนามัย เร่งเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน กทม. ในโครงการตามพระราชดำริ ปี’ 59"
ภาพข่าว"ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเชิงคุณภาพฯ"
ภาพข่าว"Smart Kids Coacher นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน"
อ่าน 886 ครั้ง
ข่าวแจก"กรมอนามัย ปั้นเทรนเนอร์สอนเก้าอี้..ขยี้พุง รุ่นที่ 1 ขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบลดโรค เพิ่มสุข"
อ่าน 1448 ครั้ง
กรมอนามัย จัดประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference เรื่อง "แนวทางการบูรณาการ 100 ตำบลต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม"
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดประชุมการปรับเปลี่ยนองค์กรของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2559
ข่าวแจก"กรมอนามัย - โฮมโปร มอบส้วม HAS เพิ่มโอกาสผู้พิการ และนักเรียน ใช้ส้วมสะอาด"
ภาพข่าว"พิธีลงนามความร่วมมือโครงการฟีฟ่าเพื่อสุขภาพเด็กอายุ 11 ปี การศึกษาสุขอนามัยโดยใช้ฟุตบอลเป็นสื่อสำหรับเด็ก
อ่าน 548 ครั้ง
ภาพข่าว"นายแพทย์ดนัย ธัวันดา รองอธิบดีกรมอนามัยตรวจสถานที่ทำงานน่าอยู่"
อ่าน 681 ครั้ง
ภาพข่าว"งานประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบล Long Term Care"
ภาพข่าว"ชมรมจริยธรรม กรมอนามัย จัดการอบรมพัฒนาจิต วันมาฆบูชารำลึก ปี 2559"
อ่าน 502 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข