ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมหลักสูตร Care Manager ปี 2560
อ่าน 26 ครั้ง
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 11 ออกกำลังกายสนองนโยบายรัฐบาล “เคลื่อนไหวอย่างมีความสุข สนุกกับการออกกำลังกาย”
นพ.ไกรวุฒิ ก้วนหิ้น ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 2/2560
ศอ.11 จังหวัดสุราษฏร์ธานีจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อพ่อ สุราษฏร์ธานีฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 16
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การอบรมนักจัดการปัญหาโภชนาการในวัยเรียน (Smart Kid Coacher)
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรศูนย์เด็กเล็กคุณภาพแบบบูรณาการประจำปี 2559
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม [จังหวัดตาก]
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม [จังหวัดเพชรบูรณ์]
วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมการพัฒนา Smart Kids Coacher
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมมอบเครื่องออกกำลังกาย เพื่อชาวโคราชสุขภาพดี
อ่าน 78 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมแถลงเปิดตัวโครงการ "ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโมทำความดีถวายพ่อ"
ศอ.7 "พัฒนา Care Manager" ปี 2560
การอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ตามหลักสูตรของกรมอนามัย รุ่นที่ 2
พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบกรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ตามหลักสูตรของกรมอนามัย รุ่น 1 ปีงบประมาณ 2560
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม [จังหวัดอุตรดิตถ์]
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ภายในบริเวณศูนย์อนามัยที่ 5
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ออกกำลังกายทุกวันพุธ
อ่าน 34 ครั้ง
สัปดาห์ทำความสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อ่าน 37 ครั้ง
การพัฒนาศักยภาพหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการการดูลผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่ 1
อ่าน 36 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ส่งวิทยากรอบรมครู โรงเรียนปลอดโฟม
อ่าน 33 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข