ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น HPC 6 : “Art and Science of Infant Massage :Train the Trainer”
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ทำบุญผ้าป่าสามัคคี
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ส่งทีมประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมเทศบาลบุรีรัมย์
อ่าน 141 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 1
อ่าน 192 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ รร.ตชด. ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เนวิน สคริมชอว์ อ.บุณฑริก จ.อุบลฯ
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ "กรมอนามัย...องค์กรเรียนรู้สู่สากล"
อ่าน 168 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จับมือสาธารณสุขรัฐกลันตัน มาเลเซีย พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
อ่าน 183 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ โรงพยาบาลสาขา (สถานอนามัยเด็กกลาง) จัดประชุมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสาขาฯ เรื่อง "แผนปฏิบัติงานต่างๆ ของโรงพยาบาลสาขาฯ"
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานสาธารณสุข จ.สระบุรี ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางาน ANC
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการ อนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ
อ่าน 140 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับเทศบาลนครยะลาพบปะประชาชนในเขตเทศบาลตามชุมชนต่างๆ
อ่าน 151 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง จังหวัดลำปาง และกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อ่าน 197 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี แนะนำการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น
อ่าน 161 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยะธรรมแก่ข้าราชการ จ.ยะลา
อ่าน 150 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมทีมมหกรรมคุณภาพปฐมภูมิเขต 9 นครชัยบุรินทร์ "ประฐมภูมิเข้มแข็ง ระบบสุขภาพแข็งแรง"
อ่าน 155 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ การประชุมนิเทศติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล (Case Management)
อ่าน 154 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ผู้อำนวยการให้สัมภาษณ์สดรายการเคเบิลทีวี เพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2557
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจัดประชุมติดตามประเมินพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุข้าราชการบำนาญ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 [161] 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข