ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
อธิบดีกรมอนามัย เปิดการอบรม “การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมทักษะการป้องกัน ความเสี่ยงจากการตกน้ำ จมน้ำในเด็กไทย
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดอบรมหลักสูตรการนิเทศการพยาบาล
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เรื่องเล่าเร้าพลัง" ครั้งที่ 1
บันทึกเทปรายการสุขภาพดี เริ่มต้นที่ตัวเรากับศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ได้รับรางวัลคนดีศรีอนามัยประจำปี 2556
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานวิจัย ใน 5 จังหวัด
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ประเมินสุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ระดับประเทศ
อ่าน 116 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทำงาน เพื่อพิจารณาจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพสำหรับสามเณร
อ่าน 111 ครั้ง
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๑ ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.การสาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ..... โดยมีนายพิษณุ แสนประเสริฐ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ ประชุมคณะกรรมการ P4P โดยนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เป็นประธาน
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๑ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนเเผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งเเวดล้อมเเห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ระหว่าง สำนักสิ่งเเวดล้อมภาค เเละศูนย์อนามัย (ภาคกลาง)
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัด " Big Cleaning Day” หวังให้ ศูนย์อนามัยที่ ๖ น่าอยู่ น่าทำงาน
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับคนดีศรีอนามัยดีเด่น และคนดีศรีอนามัย ประจำปี ๒๕๕๖
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดการอบรม "พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)"
สถานอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ ๔ กิจกรรมสร้างสรรค์ "กรอบรูป กรอบรัก" และ "นิทานคุณธรรม....ทำได้อย่างไร"
เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ สู่วันที่เป็น "พ่อแม่คุณภาพ"
ศูนย์อนามัยที่ 4 คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันเต้นแอโรบิค งานกีฬาโรงพยาบาลสัมพันธ์ จ.ราชบุรี ประจำปี 57
“ลดการบริโภคเค็ม ห่างไกลโรคไต”
กรมอนามัยร่วมกับ จ.สกลนคร KICK OFF โครงการสกลนครเมืองสะอาด สู่สกลนครสร้างสุข ปี 2557
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ประเมินประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ประจำปี 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 [163] 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข