ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
พระเจ้าวงรวงศ์เธอ พระองคืเจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จทรางติดตามการดำเนินงาน ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
อ่าน 125 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจัุงหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 6 ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นฯ
อ่าน 114 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ออกกำลังกาย 100%
อ่าน 123 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ยินดีต้อนรับ ศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกับ สสจ.สกลนคร ประเมินรับรองสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน ประจำปี 2557
การนิเทศงานศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดทำโครงการ "อบรมครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กประจำปี 2557"
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ประชุมวิชาการ เรื่อง “อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน"
สื่อมวลชน สัมภาษณ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น เตือนวัยรุ่น : รู้คิด รู้ทัน ปลอดภัย ไม่ตั้งครรภ์..วันวาเลนไทน์
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น รณรงค์ “วัยใส ..รู้ทัน.. ไม่ตั้งครรภ์” วันวาเลนไทน์
ศอ.6 ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น รณรงค์ “วัยใส รู้ทันไม่ตั้งครรภ์” วันวาเลนไทน์ (13 กพ.57)
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ห่วงใยวัยรุ่น วันวาเลนไทน์
อ่าน 128 ครั้ง
สถานอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปี ๒๕๕๗
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย จัดประชุมอนามัยการเจริญพันธุ์สัญจร ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ โดยงานอนามัยแม่และวัยรุ่น ร่วมจัดกิจกรรม "อนามัยการเจริญพันธ์สัญจร"
ศูนย์อนามัยที่ ๑ เข้าร่วมประชุม video conference เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ครั้งที่ ๓-๒/๒๕๕๗
จัดประชุมการจัดทำหลักสูตร มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่กรมอนามัย ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
สาระ สาธารณะ "สูงวัย ใส่ใจการกิน ขจัดสิ้นโรคภัย"
อ่าน 134 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ "เล่านิทานให้เด็กฟัง"
อ่าน 125 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่7อุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ รณรงค์ "ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 [165] 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข