ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
สามนิ้วสัมผัส พิชิตมะเร็งเต้านม
ดูแลบุตรหลาน ต้านภัยไข้เลือดออก
สสจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอาหาร
โครงการถวายพระพรชัยมงคลและรณรงค์ปั่นจักรยาน ในโอกาสสำเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 82 พรรษา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ให้สัมภาษณ์สดรายการสองแควยามเช้าทาง MSS เคเบิลทีวี
โครงการติดตามการดำเนินงานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ ๑ ร่วมประชุม VDO conference เรื่อง โรงเรียนพ่อแม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลราชวิถี ดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ระหว่างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และศูนย์อนามัย (ภาคกลาง) ครั้งที่ ๙
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรมอนามัย โดยความร่วมมือกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย จัดงาน "๑๐ เมนูสุขภาพ ลดมัน ลดเค็ม"
กลุ่มจัดการความรู้ฯ ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงาน "มหกรรมอำเภอสุขภาพดี ปี ๕๗"
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในหญิงหลังคลอด
อ่าน 184 ครั้ง
อินฟาเรดซาวน่า..กับ..สุขภาพ ณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น (Benefits of Infrared Sauna)
นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะ ให้เกียรตินิเทศงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ศึกษาดูงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น สนับสนุนวิทยากรแค่ภาคีเครือข่าย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (Communicative English for preparing to ASEAN Community)
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเป็นระบบ"
อ่าน 167 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดการความรู้"
อ่าน 248 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ดวงตาสวยใส ไม่เสื่อมก่อนวัย"
อ่าน 199 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 [165] 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข