ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการเขียนบทความด้านสุขภาพช่องปาก 2557
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีร่วมประชุมชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ครั้งที่ 1/2557
สาระ สาธารณะ "ป้องกันวัยใสอย่างไร...ไม่ต้องนั่งเสียใจที่หลัง"
อ่าน 158 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ ร่วมประชุมพัฒนาการจัดทำหลักสูตร โรงเรียนพ่อ-แม่เพื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาสมอง BBL (Brain Based Leaning)
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ ร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย จัดประชุมอนามัยการเจริญพันธุ์สัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รร.เมืองพัทยา 5 จ.ชลบุรี เข้าคัดเลือก รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ
อ่าน 206 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ ตามมาตรฐาน
อ่าน 114 ครั้ง
ข่าวประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (ระดับประเทศ)
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ออกประเมินและนิเทศโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ประจำปี 2557
กรมอนามัย ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ในเขต 12
อ่าน 156 ครั้ง
Brid's Eye View ep 85 ส’สุข พังงา รวมใจพัฒนาคุณภาพชีวิต มอแกนตอน 2
Brid's Eye View ep 86 ตะลุยส้วม จังหวัดชุมพร กับอธิบดีกรมอนามัย
อธิบดีกรมอนามัยลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบโล่รางวัลแก่หน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมดีเด่น ณ จังหวัด ชุมพร
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ศึกษาดูงานที่ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ ร่วมกับ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ และโรงพยาบาลศิริราช อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ศูนย์อนามัยที่ 5 รณรงค์รักปลอดภัยวาเลนไทน์ รักบริสุทธิ์....ปราศจากซึ่งกามารมณ์
อ่าน 326 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี อบรมพัฒนาสถานที่ทำงานด้วย 5 ส.ให้กับ สสจ.ยโสธร
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น พบ นายก อบจ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการประเมินเครือข่ายเด็กไทยฟันดี และแนวทางพัฒนาต่อเนื่อง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 [167] 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข