ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ทีมประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพแบบบูรณาการ นิเทศและประเมินศูนย์เด็กเล็กจังหวัดนนทบุรี เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ศูนย์อนามัยที่ ๑ ต้อนรับ นพ. ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะตรวจเยี่ยมนิเทศงาน ที่โรงพยาบาลสาขา (สถานอนามัยเด็กกลาง) และที่ศูนย์อนามัยที่ ๑
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับภาคีเครือข่าย ที่รับโล่ผ่านเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์
อ่าน 278 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ระดับประเทศ ปี 2557
อ่าน 246 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ขอแสดงความยินดี กับรางวับจังหวัดส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น
อ่าน 207 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเรียนรู้สู่ความสำเร็จโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัยที่ 2 ปี 56
อ่าน 247 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับภาคีเครือข่าย ที่รับโล่รางวัล ประปาดื่มได้
อ่าน 249 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านวิชาการ
อ่าน 208 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับรางวัลโรงเรียนเรียนรู้สู่ความสำเร็จ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 56
อ่าน 188 ครั้ง
นิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานบทบาทภารกิจ และนโยบาย ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
อ่าน 247 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดนิทรรศการ อำเภออนามัยการเจริญพันธ์ในเขตบริการสุขภาพที่ 6
อ่าน 312 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๙ พิษณุโลก เปิดศูนย์สร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็ก (Aquatic kids program) ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาโปรแกรมทักษะสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็ก
รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะ นิเทศงานศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
อธิบดีกรมอนามัยเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก บันทึกเทปรายการสองแควยามเช้า เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากตามกลุ่มวัย
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนกรกฎาคม 2557
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา มอบทุนสนับสนุนการพัฒนาส้วม ตชด.
อ่าน 207 ครั้ง
“คุณธรรมและจริยธรรม กับ การทำงานให้เป็นสุข” ณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร มุ่งสู่ประสิทธิภาพในการทำงานยุคใหม่
อ่าน 192 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้มีโอกาส ต้อนรับ นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย
อ่าน 240 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 [167] 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข