ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รองอธิบดีกรมอนามัย นิเทศงานรอบที่2
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ใส่ใจ ห่วงใย ให้บริการตรวจสุขภาพ ภาคีเครือข่าย
อ่าน 198 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี สอนและสาธิตการวายน้ำให้กับเด็ก ครูพี่เลี้ยง ผู้ปกครอง ของเด็กในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การวาดภาพ"เด็กไทยแข็งแรง มีสุข ด้วยการออกกำลังกาย"
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดประชุมสนับสนุนอำเภอสุขภาพดี ปี 2557
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ โดยกลุ่มจัดการความรู้ฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ร่วมกับเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ร่วมงานแถลงข่าวการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ประชุมพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังในศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ คณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเยี่ยมชมสถานอนามัยเด็กกลาง โรงพยาบาลสาขา
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ Welcome Delegation from Asean Institute for Health Development Mahidol University Thailand to Health Promotion Center Region 1
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดอบรมโครงการ"อบรมพยาบาลให้บริการใส่ห่วงอนามัยและยาฝังคุมกำเนิด ปี 2557"
อ่าน 204 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 สระบุรี สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำประปา เพื่อต่ออายุมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
อ่าน 239 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ รับสมัครครูพี่เลี้ยง แบบจ้างเหมา....
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดอัตรากำลังของแต่ละกลุ่มงาน ตามกระบวนงาน หรือ FLOW CHART 5 ช่อง ของงานควมคุมภายใน
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ร่วมจัดการสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน "สานสัมพันธ์ท้อง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตภาคเหนือ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก อธิบดีกรมอนามัยเยี่ยมเทศบาลวังทองและพ่อค้าแม่ค้าตลาดวังทองสามัคคี
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ลงพื้นที่ชุมชนชาวไทยภูเขาหมู่บ้าน พมพ. สำรวจสภาวะสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง สร้างสุข(ภาพ) สู่ชุมชน : สสช.ปายสองแง่
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดอบรม "การทบทวนวรรณกรรมและการจัดทำเครื่องมือในงานวิจัย"
อ่าน 183 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 [167] 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข