ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง จัดรณรงค์ล้างมือบ่อยครั้งยับยั้งเชื้อโรค
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ล้างมือบ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค
อ่าน 261 ครั้ง
สุดยอดผู้สูงอายุฟันดี 80 - 90 ปีเขต 11 ปี 2557
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมกับที่ปรึกษาภาคประชานเขต 11 ลงพื้นที่ เยี่ยมชมเสริมพลัง ณ อำเภอสุขสำราญ จ ระนอง
อำเภอคีรีรัฐนิคมจัดมหกรรมสุขภาพ และทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนกิจกรรมของศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์คนไทยสุขภาพดี สดุดีสมเด็จย่า
ล้างมือบ่อยครั้ง..ยับยั้งเชื้อโรค
มะเร็งเต้านม..โรคร้ายที่ทำลายชีวิตผู้หญิง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างมือ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมรณรงค์ วันล้างมือโลก หวังกระตุ้นวัฒนธรรมการล้างมือที่ถูกต้องให้ปลอดโรค
อ่าน 1475 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย จัดประชุมอบรมเรื่อง "BBL (Brain-Based leaning) ในโรงเรียนพ่อ แม่ ลูก สู่ความเป็นเลิศ" รุ่นที่ 2
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สสจ. ภูเก็ต จัดงาน มหกรรมเครือข่ายเด็กไทยฟันดีและเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ปี 2557
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Show & Share Line Dance
นายแพทย์ไกรวุฒิ ก้วนหิ้น ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมระบบสุขภาพอำเภอ เครือข่ายภาคใต้ ประจำปี 2557 “บริการปฐมภูมิ วีถีสู่ชุมชนสุขภาพ”
นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานป้ายรับรองมาตรฐาน ร้านอาหารภูเก็ตปลอดภัย สุขภาพดี (สา’สุข ยกนิ้ว)
นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเทศกาลถือศีลผักพร้อมมอบผ้ากันเปื้อน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้ ปี 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 [168] 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข