ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 1 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปี 2558 เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยังไม่ผ่านจากรัฐสภา
สถานอนามัยเด็กกลาง กรมอนามัย จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการพัฒนาการเด็กไทย (DSPM) ครั้งที่ 1
ศูนย์อนามัยที่ 1 ร่วมกับ เทศบาลนครรังสิต จัดการอบรมหลักสูตร "การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารต่างด้าว" (Food Sanitation Training Courses for Food Handler)
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น รับมอบเงินสนับสนุนกิจการสาธารณสุขแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จากธนาคารแห่งประเทศไทย
อธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดสุโขทัย
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก มอบชุดทดสอบ ชุดตรวจ และเอกสารสิ่งพิมพ์ การเตรียมการรับมือในระหว่างและหลังประสบอุทกภัย
อยู่ใต้ฟ้าอาจไม่กลัวฝน แต่ควรระวังตนจาก "ฟ้าผ่า"
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดคำขวัญ รณรงค์ความปลอดภัย
กางร่มให้โลกด้วยโอโซน ดูแลสุขภาพให้โดน ลดเสี่ยงมะเร็งผิวหนัง
Big Cleaning Day ครั้งที่ 4
ไทย-ลาว รวมใจ ป้องกันสาธารณภัย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ FuKushima Medical University. ประเทศญี่ปุ่น
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี "คนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี 2557"
กรมอนามัยประกาศรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ที่ จ. อำนาจเจริญ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ต้อนรับคณะนิเทศจาก เขตบริการสุขภาพที่ 12
อ่าน 195 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำเกณฑ์การประกวดออกแบบรถเข็นจำหน่วยอาหารตามมาตรฐานฮาลาล"
อ่าน 210 ครั้ง
ลายผ้าบ้านฉัน สู่แฟชั่นบ้านเธอ
มะเร็งเต้านมกับเสื้อยกทรงตัวโปรด
รู้ไว้ใช่ว่า... โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำเนินงานการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 [173] 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข