ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรมอนามัย จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2
อ่าน 89 ครั้ง
อธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมชมศูนย์อนามัยที่ 8 ครบรอบ 30 ปี
อ่าน 109 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 ขอนแก่น อธิบดีกรมอนามัยนำทีมจัดกิจกรรม ล้างมือ ล้างผัก อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
อ่าน 263 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมโครงการปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์โดยบุณณาการการจัดบริการเชิงลุกและเครือข่ายการทำงานให้เข้าสู่กระบวนการกระจายอำนาจในจังหวัดให้ครอบคลุมทั่วกลุ่มเป้าหมายและส่งผลอย่างยั่งยืน
อ่าน 127 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวและตำบลนมแม่
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ รวมพลังทำความสะอาดเตรียมพร้อม...ครบรอบ 30ปี
อ่าน 103 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
อ่าน 104 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด "ศูนย์อนามัยที่ 10 ถนนปลอดฝุ่น สิ่งแวดล้อมดี"
อ่าน 127 ครั้ง
การอบรมการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล (Case Management) สำหรับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง
อ่าน 114 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีมประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อ่าน 132 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารและตลาดสดหน้าซื้อ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทันตสุขภาพ นครชัยบุรินทร์ มุ่งหวังเด็กไทยฟันดี
อ่าน 132 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
อ่าน 92 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารและตลาดสดหน้าซื้อ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ NRPM
อ่าน 125 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และเขียนรายงานเพื่อการทำ R2R
อ่าน 102 ครั้ง
ภัยหนาวป้องกันได้ งดดื่มสุรา สวมเสื้อผ้าหนาให้อบอุ่น
รู้ทันโรค ก่อนเปิดบ้านต้อนรับ AEC
"สุขภาพ" กับสถานการณ์ทางการเมือง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 [174] 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข