ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี รองอธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมนิเทศงานฯ ศอ.3
อ่าน 201 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ โดยนายแพทย์จิรัตน์ ตั้งฐิตวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเป็นภาษาอังกฤษ แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากประเทศบังคลาเทศ ในหัวข้อเรื่อง "program Family Planning in Health Promoting Hospital"
กลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดอบรมเรื่อง "การพัฒนามาตรฐานงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล" ณ สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ กรมอนามัย จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดแบบบูรณาการของกทม.
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ให้สัมภาษณ์รายการหอกระจายข่าว เรื่องผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม ปี 2557
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เปิดบ้านรับการมานิเทศจากรองอธิบดีกรมอนามัยและคณะ
อ่าน 180 ครั้ง
ครบรอบ 62 ปี กรมอนามัย ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูงพร้อมสานต่อภารกิจส่งเสริมข้อมูลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโครงการพระราชดำริ
แก้ปัญาหมอกควันไฟป่า ด้วยภูมิปัญญา "ปกาเกอะญอ"
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ โดยงานทันตกรรม และกลุ่มจัดการความรู้ฯ จัดโครงการ “ชาวศูนย์อนามัย ฟันดีที่ 1 เล้ยย”
กลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดอบรมเรื่อง "การพัฒนามาตรฐานงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล" ณ สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ พร้อมประธานตลาดสดเขต 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดกิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ณ วัดสายสุวพรรณ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบางใหญ่ อบต.บ้านใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกาบมะพร้าวก่อให้เกิดแมลงหวี่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดการประชุมคณะทำงานเตรียมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ครั้งที่ 4
สถานอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ครั้งที่ 4 "เรื่องเล่า....จากกล่อง" และ "เสริมสุขอนามัยด้วยนิทาน"
สถานอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารกล้ามเนื้อตา และฟื้นฟูสายตา เพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้นแบบวิถีธรรมชาติ"
สถานอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดประชุมพัฒนาทีมประเมิน ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับจังหวัด/อำเภอ ในเครือข่าย 4 จังหวัด (ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง และ นนทบุรี)
สถานอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดการประชุมเพื่อเตรียมงาน “การอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์เด็กเล็กแบบบูรณาการ” ซึ่งจะจัดในวันที่ 26-28 มีนาคม 2557
กลุ่มพัฒนาการอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ร่วมลงพื้นที่ศึกษาผลกระทบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการถ่านหิน ด้วยเครื่องมือทางสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2557 ณ อำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ร่วมประชุมเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่สุขภาพในการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนสู่เป้าหมายลดอัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลอ่างทอง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ประชุม ขับเคลื่อนเมืองพี่เมืองน้องในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 [176] 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข