ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 และเจ้าหน้าที่ รดน้ำขอพรท่านอธิบดีกรมอนามัย ดร.นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ และอดีตผู้บริหาร ที่กรมอนามัย เนื่องในวันสงกรานต์ปี 2557
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ กรมอนามัย รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ และพิธีมอบป้ายรับรองด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ วัดสายสุวพรรณ จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์
อ่าน 234 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย ป้องกันภัยอัมพฤกษ์ อัมพาต
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี สงกรานต์ปีนี้...แวะใช้ส้วมที่ไหนดี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ดูงาน ศูนย์เรียนรู้สู่ความพอเพียง ลดเสี่ยงโลกร้อน
ศูนย์อนามัยที่ 1 ร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ "เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ:Age-friendly Cities" ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีการผลิตหลังคารถยนต์ไฟเบอร์กลาส ในเขตพื้นที่ตำบลบางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธ
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ประชุมเตรียมจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กระดับสูง (รุ่นที่ 2) ครั้งที่ 1
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่10 เชียงใหม่
อ่าน 200 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมทำบุญชมรมผู้สูงอายุนาป่า ครบรอบ 15 ปี
อ่าน 175 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ลงพื้นที่เฝ้าระวังความสะอาดปลอดภัยในอาหาร จ.ชัยนาท
อ่าน 183 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมจัด "มหกรรมอาหารสมุนไพรพิชิตโรคและถนนอาหารปลอดภัย" จ.ชัยนาท
อ่าน 180 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ รับมอบน้ำดื่มสำหรับแจกให้ผู้ขับรถเดินทางในเทศกาลสงกรานต์
อ่าน 140 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การป้องกันเด็กจมน้ำและสร้างความคุ้นเคยกับน้ำในเด็ก ”
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ นักปั่นนครสวรรค์ร่วมงาน "จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี"
อ่าน 159 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รพสต.บ้านนาสีนวน ดูงาน ศูนย์เรียนรู้สู่ความพอเพียง ลดเสี่ยงโลกร้อน
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอำเภอสุขภาพดี เขตบริการสุขภาพที่ 8 และ10
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลคัดกรองสุขภาพชายวัยทองแบบครอบคลุมการรักษาอาการชายวัยทองและปัญหาต่อมลูกหมาก
อ่าน 172 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการอบรม "ก้าวแรกสู่นักเขียนบท"
อ่าน 139 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 [176] 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข