ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่สถานอนามัยเด็กกลาง โรงพยาบาลสาขา ได้ให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดตึกทีปังกรการุณยมิตร ห้อง กิน กอด เล่น เล่า บริเวณชั้น 1
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ โรงพยาบาลสาขา (สถานอนามัยเด็กกลาง) ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสาขาฯ ประจำวันที่ 20-05-2557
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ฟิตแอนด์เฟริมด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดประชุมตลาดนัดความรู้ KM Healthy Fair 2014
อ่าน 203 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพคลินิกเด็กดี ใน รพ.สต.
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดโครงการ การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี จัดโครงการ สานสัมพันธ์สื่อมวลชน เพื่อการส่งเสริมสุขภาพประชาชน เขต2
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนพฤษภาคม 2557
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2557
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ทำความสะอาด (Big cleaning day) รับเปิดเทอมป้องกันไข้เลือดออก
อ่าน 199 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรม "วันพยาบาลสากล"
อ่าน 224 ครั้ง
ศุนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด (Pharmacy and Therapeutics Committee - PTC) ครั้งที่ 2/2557
ศุนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ โรงพยาบาลสาขา (สถานอนามัยเด็กกลาง) จัดการอบรม “แนวทางการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรพ.สต. จ.นนทบุรี”
ศุนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ร่วมกับ สำนักงานเขตบางเขน และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จัดงาน "ห่วงใยสุขภาพชาวคอนโดฯ" (Healthy Condo Model) ณ ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-ลาดปลาเค้า
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ไทย - ลาว จับมือ พัฒนางานสุขาภิบาลและสาธารณภัย สู่ อาเซี่ยน
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น พัฒนา นักวิจัย สู่อนาคต
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการสาธารณสุข จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1
อ่าน 213 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา พร้อมใจร่วมกิจกรรมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วิสาขบูชา พุทธบารมี
อ่าน 226 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์มหิดล ศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 [177] 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข