ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
Bird Eye View ep 71 ชมรม TO Be Number Oneในชุมชนบางมรา-ตอตั้ง อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ออกอากาศ 18 ต.ค. เวลา 08.30-09.00 น. ทาง NBT
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เตรียมการเปิดตัว "ร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี" ต้อนรับตรุษจีน หวังต่อยอดร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food Good Tast Plus)
อ่าน 153 ครั้ง
สุขภาพดี เริ่มต้นที่ อาหารลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มผัก ผลไม้ รสไม่หวาน
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดหลักสูตรการอบรม การจักการสิ่งแวดล้อมด้วยการเพิ่มมูลค่า เพื่อพัฒนาความรู้การจัดการขยะมูลฝอย และการสร้างมูลค่าเพิ่ให้กับขยะมูลฝอย
สาระ สาธารณะ "หนาวหนี้ต้องเสียเหงื่อ"
อ่าน 134 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557
อ่าน 118 ครั้ง
อธิบดีกรมอนามัยพร้อมคณะเขาเยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารพิษ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
กรมอนามัย ร่วมสร้างเสริมสุขภาพครูไทย "ทานอาหารดีมีประโยชน์ ลดหวาน มัน เค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ"ลดเสี่ยงโรค
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันเด็กแห่งชาติ "กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง"
อ่าน 989 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากร สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่"
อ่าน 146 ครั้ง
กรมอนามัย ร่วมสร้างเสริมสุขภาพครูไทย "ทานอาหารดีมีประโยชน์ ลดหวาน มัน เค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ"ลดเสี่ยงโรค
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง เติมฝันวันเด็กให้น้องๆ ชาวไทยภูเขา
สถานอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีปี ๒๕๕๗
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมประเมิน และรับรองมาตราฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคีภายในหน่วยงาน
สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย
สาระสาธารณะ กิน กอด เล่น เล่า เคล็ดลับการพัฒนาสมองลูกให้ปรู๊ดปร๊าด
อ่าน 1830 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับศูนย์อบริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สงขลา และสตูล ประชุมโครงการศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2556
อ่าน 148 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 [178] 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข