ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุม vdo conference คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พร้อมด้วย 12 ศูนย์เขตฯ โดยมีกรมอนามัยเป็นเจ้าภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุม vdo conference การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พร้อมด้วย ๑๒ ศูนย์เขตฯ โดยมีกรมอนามัยเป็นเจ้าภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 43 ปี สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
อ่าน 210 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง กรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ โรงพยาบาลสาขา (สถานอนามัยเด็กกลาง) จัดการอบรมแนวทางการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพสำหรับครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก จ.นนทบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2557
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล 2557
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดอบรมเขียนข่าว บทความและถ่ายภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดอบรมผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก สังกัด อปท.
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตาม พรบ.การสาธารณสุข
อ่าน 201 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา อบรมผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล : Onsite Treatment
อ่าน 183 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชิงถ้วยอธิบดีกรมอนามัย
อ่าน 217 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ภาคีร่วมใจ เด็กไทยปลอดภัย ไม่จมน้ำ
อ่าน 198 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช Bird's Eye View ep 94 บุณยานุช ทองลิ่ม อสมดีเด่นระดับ เขต 11
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช Bird's Eye View ep 95 โรงเรียน อสม. รพสต. เตรียม
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช Bird's Eye View ep 96 ทุ่งตะโก สงกรานต์ปลอดอุบัติเหตุ
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช Bird's Eye View ep 97 รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย ตำบลคลองน้อย
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัยเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สสจ.พังงามอบประกาศนียบัตรตำบลนมแม่18แห่ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 [178] 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข