ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดการประชุมคณะทำงาน การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กแบบบูรณาการ และหลักสูตรครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กสูง (ครั้งที่ ๓)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่องการดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง รุ่นที่ ๒ ตามโครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ที่ต้องพึ่งพิงรวมทั้งกลุ่มอื่นๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน ปี ๒๕๕๗ (LTOP) จัดโดยสำนั
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ลงพื้นที่พบปะสื่อมวลชน จังหวัดระยอง
อ่าน 201 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รณรงค์ “ สัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม ”
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมสร้างความมั่นใจความปลอดภัยทางอาหาร
อ่าน 147 ครั้ง
HEALTH HOT NEWS เรื่อง...วัดซีนป้องกันภัยให้ลูกรัก
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ ร่วมกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ณ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ ต.องค์รักษ์ อ.โพธ์ทอง จ.อ่างทอง
ศูนย์อนามัยที่ ๑ ร่วมกับ สสจ.นนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสถานประกอบการผลิตน้ำมันรำข้าวก่อให้เกิดฝุ่นละออง ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ศูนย์อนามัยที่ ๑ และศูนย์อนามัยที่ ๒ ร่วมจัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๔ ปี ๒๕๕๗
ทันตแพทย์สุธา เจียรโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมศูนยือนามัยที่ 12 ยะลา
อ่าน 228 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก คว้ารางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการอบรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๑ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเรื่องร้องเรียนจากการเลี้ยงแมวจำนวนมาก และส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารมวลชนท้องถิ่นด้านสื่อสารและโต้ตอบความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมบูรณาการแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนก่อน รณรงค์สัปดาห์วัน "ไตโลก"
บทความ เรื่อง ตักบาตร อย่างไร..ให้ได้บุญ..
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น พัฒนาศักยภาพ อสม.
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 [179] 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข