ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมายามวิสัยทัศน์ฯ
อ่าน 109 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ยินดีต้อนรับ นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ เข้ารับตำแหน่งผู้ตรวจราชการฯ เขต 12
อ่าน 2528 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
อ่าน 98 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2556
อ่าน 107 ครั้ง
ฯพณฯ สรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ ๑ กรมอนามัย
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าทุกกลุ่มงาน ของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้ง ติดตามการดำเนินงานผู้สูงอายุ
อ่าน 465 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ประชุมแผนขับเคลื่อนระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในภาคอีสาน ปี 2557
อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และตลาดศรีเมือง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดประชุมการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี แนะนำวิธีการจัดการขยะอย่างยั่งยืนกับคณะศึกษาดูงาน
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่ รื้อ ล้าง หลังน้ำลด พบปัญหาขยะและน้ำส่งกลิ่นเหม็น
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุมต้นแบบที่ดีเพื่อการพัฒนาและจัดทำแผนสุขภาพผู้สูงอายุ
อ่าน 129 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๖
อ่าน 127 ครั้ง
อธิบดีกรมอนามัย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เยี่ยมศูนย์อนามัยที่ ๑
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดอบรม " การจัดตั้งคลินิกเตรียมความ พร้อมก่อนการตั้งครรภ์เพื่อเตรียมครรภ์คุณภาพ"
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมงาน "วันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2556"
อ่าน 112 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีกรมอนามัย ปี 2556
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กฐินสามัคคี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
อ่าน 675 ครั้ง
เนื่องในวัน "ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม" ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดกิจกรรม "นำแปรงเก่า แลกแปรงใหม่" ฟรี ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 [179] 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข