ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ลงพื้นที่พบปะสื่อมวลชน จ.ปราจีนบุรี
อ่าน 271 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดการอบรมพัฒนาแกนนำผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ ณ โรงแรม เทวา บูติค โฮเทล กรุงเทพมหานคร
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 30 เมษายน 2557
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย จัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข, อาสาสมัครชมรมฯ เรื่อง "การให้บริการดูแลสุขภาพเด็กในชุมชน"
ศูนย์อนามัยที่ 1 ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งเเวดล้อมเเห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ภาคกลาง) ครั้งที่ 7 โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์อนามัย (ภาคกลาง) กับสำนักงานสิ่งเเวดล้อม (ภาคกลาง)
ศูนย์อนามัยที่ 1 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองประเมินผลกระทบสุขภาพ เยี่ยมชมกิจการ บริษัท วงษ์พาณิชย์ สาขาวงเเหวนบางปะอิน
ศูนย์อนามัยที่10 เชียงใหม่ การสัมมนา "สานสัมพันธ์สื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาสุขภาพประชาชน"
อ่าน 191 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก MSS เคเบิลทีวี บันทึกเทป รายการสองแควยามเช้า ที่ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดการประชุมการพัฒนาผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารบุคลากร
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุม เพื่อกำหนดรูปแบบ แนวทางการการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น ที่อาศัยอยู่ในหอพักจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก การประชุมพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง
ศุนยือนามัยที่ 3 ชลบุรี ลงพื้นที่พบปะสื่อมวลชล จ.ฉะเชิงเทรา
อ่าน 190 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี โรงพยาบาลขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ศึกษาดูงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน และระบบงาน 5 ส
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ อธิบดีกรมอนามัย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ มอบป้าย Clean Food Good Taste และ ป้ายเมนูชูสุขภาพ แก่ร้านป้าเล็ก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมอนามัย เสริมพลังการพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ EHA ณ เทศบาลเมืองบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุมพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารบุคลากร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 [180] 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข