ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรมอนามัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ กรุงเทพฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑ จัดประชุมร่วมในหัวข้อเรื่อง "การบูรณาการ การดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้แผนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค"
ทีมเฝ้าระวังน้ำท่วม ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมลงพื้นที่ รองนายก สำรวจอนามัยสิ่งแวดล้อม พบส่วนใหญ่เริ่มมีปัญหาการจัดการสิ่งปฏิกูล
อ่าน 107 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ร่วมพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี ๒๕๕๖
อ่าน 122 ครั้ง
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เปิดบริการทำฟันฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลอุทกภัยของ จังหวัดนครนายก
ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี ส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสพอุทกภัยในเขตจังหวัดปราจีนบุรีระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง 3 นิ้ว 3 ท่า 3 ขั้นตอน
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติและวันสังคมสงเคราะห์ แห่งชาติ ประจำปี 2556
อ่าน 124 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 สำรวจงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 56 (Rapid Survey) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
อ่าน 111 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ร่วมสดุดีสมเด็จย่า
อ่าน 166 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือ "พัฒนาสุขภาวะพระภิกษุสงฆ์ วัดมั่นคง ชุมชนเข้มแย็ง ระดับจังหวัด
อ่าน 96 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ร่วมกับเทศบาลตำบลนาป่า รณรงค์ล้างมือ เนื่องในวันล้างมือโลก
อ่าน 138 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพช่องปากดี" เชิญชวนประชาชน ใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน ตลอดเดือนตุลาคมนี้
อ่าน 105 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ สดุดีสมเด็จย่า
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์“ คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า”
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รับคณะศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดชุดทีมเฝ้าระวังฯ พร้อมชุดนายสะอาด ส่งตรงถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโคราชทันที
อ่าน 78 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดกิจกรรมคนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า วันทันตสาะารณสุขแห่งชาติ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดงานวันล้างมือโลก
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 [180] 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข