ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประชุม เพื่อกำหนดรูปแบบ แนวทางการการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น ที่อาศัยอยู่ในหอพักจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
อ่าน 172 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับ รพ.สต.ลำลูกกา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ" ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ประชุมกรรมการบริหารศูนย์ ครั้งที่ 5/2557
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์เด็กเล็กระดับสูง รุ่นที่ 2 ณ สถานอนามัยเด็กกลาง
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สสจ.พังงาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมวัน ผสอ.จังหวัดพังงาปี 2557
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช เครือข่ายอำเภอทุ่งตะโกจัดกิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ปลอดอุบัติเหตุบริเวณสี่แยกเขาปีบ
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช เครือวัลย์ สงคราม อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ครอบครัวห่วงใย..ใส่ใจ..ผู้สูงวัย..ให้เป็นสุข
อ่าน 207 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ตักบาตรอย่างไรให้ได้บุญ เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์
อ่าน 244 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี “โนโมโฟเบีย” โรคฮิตติดจอของวัยทีน
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี สนามบินสุวรรณภูมิ ...ใส่ใจสุขภาพผู้ใช้บริการ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์"
อ่าน 210 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ "เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ"
อ่าน 220 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ข่าวรณรงค์สงกรานต์
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ห่วงใย ผู้ขับขี่ ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
อ่าน 198 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร้านอาหาร โง้ว เม่ง เฮง ร้านอาหารมาตรฐาน 5 ดาวของเขต 11
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จังหวัดพังงาจัดมหกรรมอาหารเมืองตะกั่วป่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กิจกรรม Big Cleaning Day และ สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง
อ่าน 245 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพ ยินดีต้อนรับ นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามภารกิจด้านการพัฒนาการสาธารณสุข

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 [181] 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข