ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ประชุมเชิงปฏิบัติการ"ศึกษาสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวะมวล" เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่โดยรอบสถานประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวะมวล
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ โรงพยาบาลสาขา (สถานอนามัยเด็กกลาง) จัดการประชุมวางแผนงาน
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ"การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีการผลิตหลังคารถยนต์ไฟเบอร์กลาส ในเขตพื้นที่ตำบลบางเตย อ.สามโคก จ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดกิจกรรมรณรงค์ "ปั่นสองล้อ สู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
อ่าน 209 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ศอ.6 จัดสัมมนาฯ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เขต 6
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ เขต 6 ดูงาน รพ.สต.โนนคูณ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ เขต 6 ดูงาน เทศบาลเชียงคาน
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2557
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เยี่ยมเสริมพลังการจัดการมูลฝอยเเละสิ่งปฏิกูล เทศบาลนครนนทบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ร่วมโครงการ "จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี" เฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดงาน ณ สวนสุขภาพจังหวัดอ่างทอง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลกกิจกรรมรณรงค์ “จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2557”
ข้าราชการศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ให้การสนับสนุนทีมวิทยากรในการจัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ "รวมใจลดใช้พลังงาน"
อ่าน 202 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ "จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี ปี 2557"
อ่าน 220 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ จัดการประชุมติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดระบบบริการดูแลช่วยเหลือเด็กรายบุคคล
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์เด็กเล็กแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1 วันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ห้องประชุมทีปังกรการุณยมิตร สถานอนามัยเด็กกลาง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ต้อนรับคณะผู้นิเทศฯ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดการอบรมพัฒนาแกนนำผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ดูงานขยะติดเชื้อ รพ.พระนครศรีอยุธยา เเละเตาเผาติดเชื้อที่นิคมอุตสาหกรรมบางประอิน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 [182] 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข