ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมรณรงค์วันล้างมือโลก หวังให้ผู้ใช้บริการสุขภาพดี จากการล้างมือ
อ่าน 409 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรมอนามัย โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดงานวันล้างมือโลก (๑๕ ตุลาคม) ณ ตลาดสดรังสิต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ กรมอนามัย รณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรค
HEALTH HOT NEWS รณรงค์วันล้างมือโลก โดย...ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ทีมเฝ้าระวังศูนย์อนามัยที่ 5ฯ พร้อมกับมาลงพื้นที่โคราช สนับสนุนชุดนายสะอาดช่วยเหลือน้ำท่วมปักธงชัย
อ่าน 117 ครั้ง
ผลการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณจุดทิ้งขยะของเทศบาลตำบลลำนารายณ์
นายแพทย์ธีรศักดิ์ ลักษณานันท์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ หมู่บ้านสระตาแวว ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 8 จัดประชุม “การพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง คัดกรองส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”
อ่าน 1491 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ เชียงใหม่
อ่าน 159 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดโครงการ"แกนนำสุขภาพดี เริ่มที่คลองตาล"
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างมือ 7 ขั้นตอน
อ่าน 224 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุมให้ความรู้เรื่องตลาดสด น่าซื้อ จ.พิจิตร
อ่าน 1564 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย เชิญชวนประชาชน “รวมพลัง ล้างมือถูกวิธี ปลอดภัย ห่างไกลโรค”
อ่าน 606 ครั้ง
อธิบดีกรมอนามัย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ ๑
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรมอนามัย รณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรค
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่นต้อนรับ แนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่น
อ่าน 174 ครั้ง
เยี่ยมยามถามข่าว
อ่าน 132 ครั้ง
HEALTH HOT NEWS ประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพบริการ
HEALTH HOT NEWS พิธีเปิดศูนย์รวบรวมขยะ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 [182] 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข