ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ครั้งที่ 7/2557
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมยินดี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้รับเลือกเป็นองค์กรต้นแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2557
อ่าน 397 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก โครงการศึกษารูปแบบการจัดการตลาดนัดให้ถูกสุขลักษณะ กรณีศึกษา : พื้นที่บริการที่ 17
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการบริหารกล้ามเนื้อตาและฟื้นฟูสายตาเพื่อการมองเห็นที่ดีตามวิถีธรรมชาติ
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี รองอธิบดีกรมอนามัย แสดงความยินดี ผู้บริหาร ศูนย์อนามัยที่3 ท่านใหม่
อ่าน 274 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น พบผู้ปกครอง Day Care
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี การออกกำลังกายสำหรับคนอ้วน
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี 10 ท่าบริหารดวงตา ป้องกันตาล้าช่วงบอลโลก
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ชมรม AECจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ผู้บริหารสถานอนามัยเด็กกลาง เข้าพบผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อประสานการทำงานศูนย์เด็ก เล็กคุณภาพในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ประชุมจัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเขตบริการสุขภาพที่ 4 (4 จังหวัด) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ศูนย์อนามัยที่12 ยะลา "ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ดำเนินงานเอดส์ในแม่และเด็กดีเด่นในงานสัมนางานวิชาการเอดส์ในอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ ครั้งที่1"
อ่าน 238 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา "ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานเมืองสุขภาพดี จ.ปัตตานี จ.ยะลา"
อ่าน 211 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ดูบอลโลกให้คึกคัก....ด้วยสุขภาพที่คึกครื้น
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรม“รวมพลคนรักษ์จักรยาน รักสุขภาพ”
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ได้จัดอบรมให้ความรู้นักเรียน ภายใต้โครงการพัฒนางานทันตสาธารณสุขในโรงเรียน
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว MSS เคเบิลทีวี
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการการสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ตรวจประเมินตลาดประเภทที่1และ2

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 [182] 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข