ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ดูบอลโลกให้คึกคัก....ด้วยสุขภาพที่คึกครื้น
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรม“รวมพลคนรักษ์จักรยาน รักสุขภาพ”
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ได้จัดอบรมให้ความรู้นักเรียน ภายใต้โครงการพัฒนางานทันตสาธารณสุขในโรงเรียน
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว MSS เคเบิลทีวี
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการการสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ตรวจประเมินตลาดประเภทที่1และ2
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.สสจ.นม. บุคคลต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประเภทผู้บริหาร ประจำปี 2557
อ่าน 238 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมให้กับผู้มารับบริการในคลินิกเบาหวาน
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี พึงระวัง! เมนูเด็ด...ส้มตำถาดเสี่ยงเกิดมะเร็ง
อ่าน 275 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยายาศาสตร์และการแพทย์-เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (Deifibrillator) สนใจรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กรกฏาคม 2557
ศูนยอนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ จัดการประชุมสัญจร ภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อและชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร เขต 1
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรม "ชาววารินชำราบร่วมใจ ต้านภัยอุจจาระร่วง"
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรมสู่ฟฤติกรรมที่ดีงามเพิ่งประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
อ่าน 333 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมใจออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
อ่าน 305 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านส่งเสริมสุขภาพรองรับประชาคมอาเซียนของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3
อ่าน 352 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน กรมอนามัย
อ่าน 271 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ รณรงค์ วันไอโอดีนแห่งชาติ
อ่าน 413 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย
อ่าน 383 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น 3 อ. ไร้พุง ไร้โรค
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ "สานสัมพันธ์ท้องถิ่นภาคีสร้างสุขภาพดีเด็กไทย : ภาคเหนือ"
อ่าน 372 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 [183] 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข