ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี อบ. ร่วมกับ สสจ.สกลนคร จัดกิจกรรมรณรงค์ "จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี"
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ คณะกรรมการลูกจ้างประจำ
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถตู้ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ตั้งแต่ 8-24 เมษายน 2557 ในวันและเวลาราชการ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ..ส่งเสริมสุขภาพ เชิงรุก..ในชุมชน..
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง วันที่ 4 เมษายน 2557
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ทำการจับสลากหมายเลขผู้สมัคร ผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ร่วมเปิดโครงการ "ฝากท้องเคลื่อนที่ฟรีทุกสิทธิ์" กระทรวงสาธารณสุข ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ คณะแพทย์จากกรมอนามัย ศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด จัดโครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช Bird's Eye View ep 90 ศาลหลักเมือง พังงา
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช Bird's Eye View ep 91 สุดยอดส้วมโรงเรียนวัดดอนเมือง
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช Bird's Eye View ep 92 พิมล เตียวนะ อสม ดีเด่นระดับภาค
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช Bird's Eye View ep 93 ณัฐริกา มานะบุตร อสม ดีเด่นระดับภาค
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช “ดูแลถึงบ้าน บริการด้วยใจ” ศูนย์เยี่ยมบ้านเมืองเงาะ ทีมเยี่ยมบ้านคุณภาพ อำเภอบ้านนาสาร
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค กับร้านอาหารมาตรฐาน 5 ดาว ร้านลำพู 2 ซีฟู๊ด จ.สุราษฏร์ธานี
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯจัดกิจกรรมรณรงค์"จักรยานร่วมใจผองไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ภาคเหนือ ปี 2557 จังหวัดลำปาง
อ่าน 226 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ "จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี" ในวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ สวนศรี-สันต์ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 154 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จันทบุรี จัดงาน รักษ์สุขภาพ...ปั่นจักรยาน
อ่าน 335 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ประสานโครงการจักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
อ่าน 171 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 [184] 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข