ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี จัดกิจกรรมคนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า วันทันตสาะารณสุขแห่งชาติ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จัดงานวันล้างมือโลก
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น”
อ่าน 107 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 รณรงค์ไข้เลือดออกและสำรวจผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนคอตีบ ณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ยินดีต้อนรับ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย และคณะ ด้วยความยินดียิ่ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ยะลา จัดโครงการณรงค์วันล้างมือโลก "รวมพลัง ล้างมือถูกวิธี ปลอดภัย ห่างไกลโรค" ปี 2556
อ่าน 124 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี อบรมผู้รับผิดชอบดูแลเด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี พื้นที่ จ. อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี อบรมพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกฝากครรภ์ คลินิกเด็กดีและโรงเรียนพ่อแม่
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ "จัดประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 3”
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก
อ่าน 240 ครั้ง
นายแพทย์คำรณ ไขยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1 และคระ เยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
อ่าน 174 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์ "วันล้างมือโลก" ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
อ่าน 165 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ร่วมกับ สปสช. ชี้แจงการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ปี 57
อ่าน 135 ครั้ง
ศูนย์อนามัียที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมรณรงค์ "วันล้างมือโลก"
อ่าน 129 ครั้ง
วีดิทัศน์ล้างมือฉบับเด็กลาหู่ เนื่องในวันล้างมือโลก 15 ตุลาคม 2556
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง จัดทำระบบบริหารจัดการวัสดุ นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ส่งเสริมสุขภาพดีด้วยเรื่องกล้วยๆ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 [185] 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข