ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
อ่าน 177 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ต้อนรับ สสจ.มหาสารคาม ดูงานคลินิกเพื่อนวัยรุ่น
อ่าน 86 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เข้าร่วมประชุม video conference ในหัวข้อเรื่อง "โรงพยาบาลจะออกนอกระบบหรือไม่"
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมวิชาการเรื่อง “เทคนิคการสอนแบบ BBL” เพื่อพัฒนาสมองเด็ก โดยศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ บุญเกิด และอาจารย์ อารีรัตน์ ธะวะกัญจานกิจ
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมกับอำเภอตากฟ้า เปิดตัว “อำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว”
อ่าน 278 ครั้ง
“การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ” จากกิจการโรงโม่หิน
อ่าน 254 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุมชี้แจง “ก้าวสู่..อำเภออนามัยเจริญพันธุ์”
อ่าน 170 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุม “การสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่น” จ.อุทัยธานี
อ่าน 157 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดประชุม “การพัฒนาระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อม”
อ่าน 114 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมกับ สสจ.ชัยนาท ตรวจมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ
อ่าน 161 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมกับ สสจ.อุทัยธานี ตรวจประเมินตลาดสด น่าซื้อ
อ่าน 224 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมกับ สสจ.นครสวรรค์ ตรวจประเมินระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารระดับท้องถิ่น
อ่าน 227 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ตรวจประเมินระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารระดับท้องถิ่น
อ่าน 216 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ จ.กำแพงเพชร
อ่าน 113 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดเวทีประชาคม มุ่งสู่อำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว จ.พิจิตร
อ่าน 94 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อ่าน 4137 ครั้ง
เข้าพรรษา ลดอ้วน สร้างบุญ : ได้บุญล้นใจ คนไทยลดอ้วน ปีที่ 2
อ่าน 106 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมแนวคิดสร้างสรรค์ในการทำ CQI
อ่าน 102 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 [190] 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข