ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล เรื่องการคัดกรองผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม
มอบของขวัญล้ำค่า ในวันพ่อแห่งชาติ ด้วยการดูแลสุขภาพ "พ่อแม่ผู้สูงอายุ" ให้แข็งแรง
"ขยะ" แลกกล้วย ร่วมด้วยช่วยกันในวันสิ่งแวดล้อมไทย
"สะอาด" สร้าง "สุขภาพ"
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รวมใจเจ้าหน้าที่ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมทำกิจกรรมทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุครบ 86 พรรษา
อ่าน 171 ครั้ง
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง น้อมใจถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
อธิบดีกรมอนามัยเปิดศูนย์จัดการสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร และเปิดตัวโครงการ “พัฒนา เมืองสะอาด”
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี แนะวิธิเปลี่ยนขยะให้เป็นทอง รู้จักแยก รู้จักใช้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2556
1 ธันวาคม วันเอดส์โลก Getting to Zero
อ่าน 185 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ น้อมดวงใจ ถวายพระพร
อ่าน 145 ครั้ง
ตรวจสุขภาพประจำปี เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
อ่าน 183 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง แจงแพทย์ พยาบาล ดำเนินงาน TEEN UP CARE เขตนครชัยบุรินทร์ หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและการแท้งที่ไม่ปลอดภัย
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการอบรม "การดูแลเด็กเป็นรายบุคคล (Case Management)"
อ่าน 131 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ให้ความรู้การพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
อ่าน 275 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ให้ความรู้การพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน กับพนักงานเทศบาล ครู ผู้ดูแลเด็ก
อ่าน 171 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ประเมินรับรอง ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
อ่าน 218 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ต้อนรับ วสส.ขอนแก่น ดูงานทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน
อ่าน 253 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี รณรงค์วัน เอดส์โลก
อ่าน 320 ครั้ง
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 7 และรณรงค์ทำความสะอาดตลาด วันที่ 26 พ.ย. 2556
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรม Stop Teen Mom

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 [190] 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข