ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
สป. สัญจร ครั้งที่ 12/2559 (1/2560)
ศอ.11 จัดกิจกรรม ปั่นสองล้อ เสวนาหมู่บ้านเก่งดีมีสุข ต.คลองน้อย
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม "พัฒนาศักยภาพครู ก นมแม่"
อ่าน 25 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม "ตลาดนัดวิชาการและพัฒนา KMB คุณภาพ
อ่าน 23 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม “AHPHNQC”
อ่าน 29 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงสุขภาพในชุมชน (Health Leader)
อ่าน 26 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม “AHPHNQC”
อ่าน 65 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม "การพัฒนาระบบงานห้องคลอดคุณภาพ"
อ่าน 27 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดประชุม "การพัฒนาระบบงานฝากครรภ์คุณภาพ"
อ่าน 34 ครั้ง
อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
อ่าน 33 ครั้ง
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : ทำบุญครบรอบ 41 ปี แห่งการก่อตั้งศูนย์ฯ
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : ปลูกไม้ยืนต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง ร.9
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : จับมือ สปสช. เดินหน้ารับฟังความคิดเห็น ต่อหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนของกลุ่มชาติพันธุ์
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA ให้กับสตรีกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : จัดประชุมการพัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพฒนาศักยภาพวิทยากรในการจัดอบเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว (ครู ก)
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดนครนายกปี 2560
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดกิจกรรมเปิด"โครงการ BMI ใจเกิน 100"
ศูนย์อนามัยที่ 9 ออกคัดเลือกโครงงานสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข