ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: การประชุมเครือข่ายศูนย์วิชาการเพื่อบูรณาการแนวทางการดำเนินงานตำบลต้นแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ประชุมประสานงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการอบรมวิทยากร"การใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และการจัดการค่ากลาง (ครู ก)"
ศอ.10 อุบลฯ และเขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)เพื่อร่วมกันพัฒนาไอคิวเด็ก ร่วมกับ 4 กระทรวงหลัก 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เขตสุขภาพที่ 3
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานตำบลต้นแบบในการบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 9 ประชุมกรรมการ NODE LONG TERM CARE เขตสุขภาพที่ 9
ประชุมเยี่ยมเสริมพลังในการทำงานและให้กำลังใจในการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 4
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เข้าตรวจเยี่ยมเสริมพลังในการทำงาน และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 ตัวแทนกรมอนามัยประชุม WHO Healthy Aging
อ่าน 59 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก :: ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานตำบลต้นแบบในการบูรณาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศอ.6 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล
อ่าน 33 ครั้ง
ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัน ศอ.6
อ่าน 33 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการถวายความอาลัยและปลูกต้นไม้เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
อ่าน 34 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
อ่าน 32 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบล Long term care เขตสุขภาพที่ 4
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และศูนย์อนามัยที่ 13 ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข