ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการ PMQA หมวด ๒ วันที่ 29 มกราคม 2557
“ ไหว้เจ้าปลอดภัย ใส่ใจเลือกอาหาร”
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กอายุ 0 - 5 ปี ยะลา
อ่าน 130 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ลงพื้นที่ พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
อ่าน 167 ครั้ง
ตรุษจีนนี้ ล้างผัก ผลไม้ ให้ถูกวิธีก่อนบริโภค
อ่าน 238 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประกวดกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2556
อ่าน 210 ครั้ง
ตรุษจีนปีนี้...ซื้ออาหารปลอดภัย สุขใจ เสริมมงคล
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการในงานถนนเด็กเดิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามันที่ ๑ ประชุมคณะทำงาน ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์เด็กเล็กแบบบูรณาการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ ต้อนรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ ๒ จากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
กีฬาสี สานสัมพันธ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ปี 2557
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น กับ กีฬา นครดอกบัวอนามัยเกมส์
สาระ สาธารณะ "ตรุษจีนปีนี้ รู้จักเลือก รู้จักกิน ปลอดภัยต่อสุขภาพ"
อ่าน 369 ครั้ง
เรื่องเล่า...เร้าพลัง ประจำเดือนมกราคม 2557
อ่าน 364 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เทคนิคการบริการด้วยหัวใจ หวังยกระดับพร้อมสร้างความประทับใจในการบริการของหน่วยงงาน
อ่าน 144 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๑ เข้าร่วมประชุม Video Conference เรื่อง การสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากแพทย์ประจำบ้าน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ และสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ร่วมกับเครือข่ายระดับจังหวัด ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เตรียมความพร้อมและติดตามการพัฒนาส้วม เพื่อรอรับการประเมินส้วม ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ สู่สุดยอดส้วมแห่งปี ๒๕๕๖ ระดับประเทศ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 [191] 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข