ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดการอบรม "พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)"
สถานอนามัยเด็กกลาง ศูนย์อนามัยที่ ๑ จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ ๔ กิจกรรมสร้างสรรค์ "กรอบรูป กรอบรัก" และ "นิทานคุณธรรม....ทำได้อย่างไร"
เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ สู่วันที่เป็น "พ่อแม่คุณภาพ"
ศูนย์อนามัยที่ 4 คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันเต้นแอโรบิค งานกีฬาโรงพยาบาลสัมพันธ์ จ.ราชบุรี ประจำปี 57
“ลดการบริโภคเค็ม ห่างไกลโรคไต”
กรมอนามัยร่วมกับ จ.สกลนคร KICK OFF โครงการสกลนครเมืองสะอาด สู่สกลนครสร้างสุข ปี 2557
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ประเมินประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ประจำปี 2557
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เข้าร่วมประชุม video conference เรื่อง วิเคราะห์การเงินของโรงพยาบาล
ศูนย์อนามัยที่ ๑ และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม video conference เรื่องการสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการ MCH BOARD เรื่อง สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และในระดับเขต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ ประชุมคณะทำงาน MISS นมแม่ เรื่อง แนวทางการเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๑ ร่วมลงพื้นที่ ภารกิจตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีไม่อนุญาตให้ขนย้ายถ่านหิน ณ อำเภอบางปะอิน
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เยี่ยมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ
"สังคมก้มหน้า" ปัญหาใหม่ ที่ใหญ่ต่อสุขภาพ
"กินเค็มจัด" อร่อยปาก ลำบากไต
เชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ผ่านการคัดเลือก "คนดีศรีอนามัย"
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 /2557 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น ลุ้น..โรงเรียนชุมชนวังสะพุง..ชิงรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร อันดับ ๑ ระดับประเทศ
เมื่อความรักสุกงอม เตรียมความพร้อมก่อนสมรส
นพ.ไกรวุฒิ ก้วนหิ้นรวมเป็นเกียรติเปิดงานกิจกรรมเดิน-วิ่ง 3รักษ์ อ.พิปูน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 [192] 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข