ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จัดประชุมแนวคิดสร้างสรรค์ในการทำ CQI
อ่าน 110 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๖
อ่าน 98 ครั้ง
สสจ.มุกดาหาร ศึกษาดูงานที่ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุมสัมมนา การจัดการมูลฝอยอย่างรู้ค่า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เดินหน้าแก้ปัญหาขยะ และอนุรักษ์ป่าต้นน้ำร่วมกับชุมชนบ้านพุย เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่งดงาม
นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำระบบทรายกรองช้า ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูง มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่ "สะอาด"
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรสอนการออกกำลังกาย โครงการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศกรณีหมอกควันข้ามแดน
อ่าน 110 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา อบรมโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ปี 2556
อ่าน 153 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดชมพูสถิต (ทุ่งยามู) อ.เมือง จ.ยะลา
อ่าน 102 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดอบรม “พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก สังกัด อปท.” รุ่นที่ ๒
อ่าน 96 ครั้ง
การนิเทศงานศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2556
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
อ่าน 101 ครั้ง
การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม "เส้นทางสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว ปี 2556"
อ่าน 102 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ควบคุมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบ
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมพิธีย้ายองค์หลวงพ่อพุทธชินราช
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 [195] 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข