ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
นักศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี เสริมศักยภพาผู้ประเมิน DPAC
ศูนย์อนาม้ยที่ 3 ชลบุรี นำนวัตกรรมฯ มาใช้เพื่อสุขภาพผู้เข้าประชุมฯ นวโยคะ
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จัดอบรม “การบำบัดผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินโดยใช้เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรม” รุ่นที่ 4
สารคดีสั้น Bird's EyeView ep 53 ตอนปิ่นโตสุขภาพวัดปัตติการาม อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ออกอากาศ 7 มิ.ย. 56 เวลา 08.00-09.00 น. ทาง NBT
โครงการอบรมการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล (Case Management) 27-29 พค.56 ณ โรงแรมร้อยเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข เรื่องการให้บริการดูแลเด็กในชุมชน 22-23 พ.ค. 56 ณ โรงแรมร้อยเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมอนามัยนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมส้วม จ.ภูเก็ต
สารคดีสั้น Bird's EyeView ep 54 ตอน พันธะสัญญาส้วมดีที่ ออกอากาศ14 มิย.56 เวลา 08.00-09.00 น. ทาง NBT
รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจนิเทศงานศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
อ่าน 111 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา สาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน
อ่าน 329 ครั้ง
รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ ธีรพล โตพันธานนท์และคณะ นิเทศศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ
ศูนย์อนามัยที่ ๑ ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ "การพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)"
การอบรมโปรแกรม DHIA การจัดการคลังความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
อ่าน 110 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
อ่าน 126 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมจันิทรรศการและสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
อ่าน 117 ครั้ง
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ อบรมการป้องกันภัยพิบัติและซ้อมแผนอัคคีภัยสำหรับบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
อ่าน 362 ครั้ง
สสจ.ระนองจัดประชุมความร่วมมือควบคุมโรคไทย - พม่า
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการเรื่อง "ความสมดุลทางสุขภาพจิตและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง "
อ่าน 95 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น จัดอบรมบุคลากรทางการพยาบาล สาธารณสุข และเครือข่าย เรื่อง การดูแลเด็กเป็นรายบุคคล
อ่าน 131 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 [199] 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข